เสรี ศุภราทิตย์ ประเมิน น้ำท่วม 19 ตค 2554

รศ. เสรี ศุภราทิตย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างแบบจำลองน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้นมา (อันในภาพ) ที่บางท่านอาจเห็นกันอยู่จนคุ้นตา ว่า 23 เขตของกรุงเทพมหานครนั้นจะท่วม ตรงไหน อย่างไร เมื่อใด คราวนี้ท่านก็ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ให้พวกเรารับชม เมื่อค่ำวันนี้ เชิญชมได้เลยผ่าน Youtube ของ Thai PBS ครับ

https://www.youtube.com/watch?v=leJ4yfvYb2Q

สรุป​ น้ำก้อนเลียบคลองเปรมมาแรงสุด ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน อาจขึ้นถึง 50 ซม. ส่วนน้ำสายไหม รังสิต น้ำกำลังมาแต่ไม่ได้มาวันนี้ ค่อยๆมาเดือนครึ่ง น้ำยังไม่มา กทม. คืนนี้แน่นอน แต่จะใช้เวลา 20 วันในการท่วมให้เต็มพื้นที่ ยังมีเวลาเตรียมตัว