Grandio บางแค [บ้าน]- เขตบางแค, กรุงเทพมหานคร | ThinkOfLiving.Com
20180819151618_Clubhouse

Grandio บางแค

แกรนดิโอ บางแค

อัพเดตล่าสุด มกราคม 26, 2019
0 แสดงความคิดเห็น
Share

ข้อมูลโครงการ

ทำเลที่ตั้ง / เขต:

เขตบางแค ,กรุงเทพมหานคร

ทำเลที่ตั้ง / ถนน:

ถนนกาญจนาภิเษก

ผู้ประกอบการ:

Golden Land

สถานะโครงการ:

ระหว่างดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม Grandio บางแค

ข้อมูลเบื้องต้น

หมวด:

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์:

0944587171

เว็บไซต์:

www.goldenland.co.th

ข้อมูลราคา

ราคาเริ่มต้น:

8.59 ล้านบาท


รายละเอียดโครงการอื่นๆ

Producer รายการ "คิดเรื่องอยู่" จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ

เพิ่มเติม