CHAIYAPRUEK Prannok – Sai2 [บ้าน]- | ThinkOfLiving.Com
Untitled-ee1-copy

CHAIYAPRUEK Prannok – Sai2

ชัยพฤกษ์ พรานนก - สาย2

อัพเดตล่าสุด กันยายน 13, 2023
0 แสดงความคิดเห็น
Share

ข้อมูลเบื้องต้น

หมวด:

บ้าน

จำนวนยูนิต:

56

ขนาดที่ดิน:

25-2-97.5 ไร่

เว็บไซต์:

Official Website

ข้อมูลราคา

ราคาเริ่มต้น:

18 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมส่วนกลาง:

47 บาท/ตร.วา/เดือน


รายละเอียดโครงการอื่นๆ

จบ ป.ตรี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

เพิ่มเติม

บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด (ผู้ประกอบการของ thinkofliving.com) จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา หรือความไม่ถูกต้องใดๆในข้อมูลที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลจะถูกร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นอิสระกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ ณ ที่นี้ บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย / ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่คุณ