วิรัณยา บางนา-สุวรรณภูมิ [บ้าน]- บางนา-วงแหวน | ThinkOfLiving.Com
Screen-Shot-2021-01-28-at-10.40.59-AM

วิรัณยา บางนา-สุวรรณภูมิ

Viranya Bangna-Suvarnabhumi

อัพเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 8, 2021
0 แสดงความคิดเห็น
Share

ข้อมูลโครงการ

ทำเลที่ตั้ง / ย่าน:

บางนา-วงแหวน

ผู้ประกอบการ:

Real Asset

ข้อมูลเบื้องต้น

หมวด:

บ้าน

จำนวนยูนิต:

207

เบอร์โทรศัพท์:

1232

เว็บไซต์:

Official Website

ข้อมูลราคา

ราคาเริ่มต้น:

7.34 ล้านบาท

    จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมและการวางแผนพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

    เพิ่มเติม

    บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด (ผู้ประกอบการของ thinkofliving.com) จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา หรือความไม่ถูกต้องใดๆในข้อมูลที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลจะถูกร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นอิสระกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ ณ ที่นี้ บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย / ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่คุณ