Update: Part 2/2 ของโครงการมัณฑนา Lake วัชรพล เรียบร้อยแล้วนะครับ กับแบบบ้าน Citrine ขนาด 200 ตารางเมตร 72 ตารางวา ราคาเกือบๆ 10 ล้านบาท และเพ่ิมบทวิเคราะห์กับสรุปคะแนนภาพรวมทั้งโครงการ ติดตามอ่านได้ที่นี่ครับ