วันนี้เป็นวันแรกของหุ้น Ananda Development., Plc. ที่จะเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ที่ราคาเปิด 4.2 บาทต่อหุ้น ครับ เปิดตลาด 4.14 ลดลงจากราคา IPO 0.06 บาทนะครับ

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่าบริษัทได้สรุปราคาขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)ที่ 4.20 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจ ขณะที่เป้าหมายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ก็เพื่อยกระดับให้ฐานะทางการเงิน ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรองรับกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC )ในปี 2558

ANAN จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 1,333 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 40% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ และเตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ก่อนที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายคือ ANAN

นายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่าหุ้นIPOดังกล่าวแบ่งสัดส่วนการขายให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศจำนวนรวมประมาณ 75% นักลงทุนรายย่อยประมาณ 25% ทั้งนี้ในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศประมาณ 55% และเป็นสถาบันในประเทศ 45%