IMG_4884

คอลัมน์ รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอน … อย่าสร้างบ้านด้วยความรู้สึก เจ้าของบ้านหลายๆท่านไม่เข้าใจและบางครั้งพยายามไม่เข้าใจขั้นตอนและหลักการของการก่อสร้างจึงพยายามใช้ความคิดและความรู้สึกของตนเข้าไปตัดสินใจกับการทำงานของช่าง บางท่านอาจจะมีเพื่อนบ้านที่เป็นห่วงก็มาช่วยเสนอแนะความคิดเห็นด้วยเลยทำให้เจ้าของบ้านไขว้เขวอยากจะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ตามที่เพื่อนบ้านแนะนำหรือที่ใจคิดว่าดีโดยไม่เข้าใจหลักการของงานก่อสร้างดังกล่าว

1-horz

การจะสร้างบ้านสักหลังนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของวิศวกรผู้ออกแบบเพราะได้ผ่านการคิดคำนวณทุกอย่างตามหลักการของงานก่อสร้างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นขนาดของเสา คาน ความหนาของพื้นซีเมนต์ เป็นต้น ดังนั้นหากมีเพื่อนบ้านมาแนะนำว่าพื้นบางไปนะ ทำไมไม่เทให้หนาขึ้นจะได้แข็งแรง ก็อย่าได้ไปทำตามคำแนะนำนั้นเพราะขนาดความหนาของพื้นตามแบบนั้นวิศวกรได้ออกแบบมาเหมาะสมแล้ว หากท่านเพิ่มความหนาของพื้นโดยพลการตามความพอใจหรือความเห็นของเพื่อนบ้านแล้วจะทำให้โครงสร้างของบ้านต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและอาจเป็นอันตรายได้เพราะคอนกรีตนั้นมีน้ำหนักมาก แค่ความหนาเพิ่มขึ้นเพียง ๕ เซนติเมตรก็ทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นร้อยกิโลกรัมต่อตารางเมตรซึ่งจะทำให้เป็นปัญหาได้ หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงรายการใดๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบแล้วควรปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง อย่าตัดสินใจเองโดยใช้ความรู้สึกเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ท่านคาดไม่ถึงได้