บ้านหลังแรก คอนโด บ้านเดี่ยว นโยบาย ประชาชน ภาษีคืน 5 แสนบ้านหลังแรก

ข่าวด่วนพิเศษ สำหรับคนอยากได้บ้าน! กระจ่างแล้วนโยบายบ้านหลังแรก รายละเอียดปลีกย่อย รอแถลงอีกรอบหนึ่ง

อ้างอิงจาก สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น ครับ

ครม.ไฟเขียว บ้านหลังแรก ลดภาษี 10%เริ่ม 22 ก.ย. ถึงสิ้นปี 55 รมช.คลัง เผยเปิดกว้างแบงก์รัฐใช้ไม่ใช้ดอกเบี้ย 0%

วันนี้ (20 กันยายน 2554) ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติโครงการบ้านหลังแรก ลดภาษี 10% เริ่ม 22 ก.ย. ถึงสิ้นปี 55 โดย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเงื่อนไขหลักและกฎเกณฑ์ที่นำเสนอเป็นบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ผู้ซื้อบ้านหลังแรกสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้

ส่วนกรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยังไม่ชัดเจน จะสนับสนุนดอกเบี้ยบ้านหลังแรก 0% หรือไม่นั้น โดยข้อเท็จจริงแล้ว ทางกระทรวงการคลังจะไม่เอานโยบายดอกเบี้ยมาใช้ แต่สถาบันทางการเงินทุกแห่งที่เป็นของรัฐและเอกชน ก็สามารถที่จะนำนโยบายดอกเบี้ย 0% มาใช้ในทางการตลาด เพื่อจูงใจผู้ซื้อบ้านหลังแรกให้ได้รับสิทธิประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม หากมาตรการดังกล่าวผ่านการเห็นชอบและอนุมัติในหลักการแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินการทันที

UPDATE!: ประกาศนโยบายแล้วครับ

(1)เป็นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

(2)ผู้มีเงินได้มีสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

(3)การยกเว้นภาษีจะใช้วิธีการหักค่าลดหย่อน ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถเลือกใช้สิทธิ์ครั้งแรกสำหรับเงินได้ในปีที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือปีถัดไปก็ได้ โดยสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี

(4)ผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(5)ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน

(6)ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ตรงนี้ผมหาข้อมูลมาจากการรวบรวมจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ ไม่ได้ฟันธง ถ้ามีผิดก็จะแก้ให้ครับ

 1. คอนโด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว นับเป็นบ้านหลังแรกไหม? – นับ
 2. ที่ดินเปล่า นับเป็นบ้านหลังแรกไหม? – ไม่นับ
 3. ปลูกบ้านเอง นับเป็นบ้านหลังแรกไหม? – ไม่นับ
 4. บ้านเกิน 5 ล้าน จะใช้สิทธิ์ได้ที่ 5 ล้านหรือไม่ได้เลย? – ไม่ได้เลย
 5. ได้บ้านมาเป็นมรดกหลังหนึ่ง แล้วไปซื้ออีกหลังหนึ่ง นับเป็นบ้านหลังแรกไหม? – (อาจจะได้ ถ้าไม่เคยผ่อนบ้านที่ได้มาเป็นมรดก) update ไม่แน่ครับ ฟังจากวิทยุต้องไม่มีชื่อในกรรมสิทธิ์ด้วย
 6. ดอกเบี้ย 0% มีไหม? – ไม่มีจากรัฐ รอดู ธอส.
 7. ถ้ามี 0% แล้วมีกี่ปี มีข้อจำกัดอะไรบ้าง? – ไม่มีดอกเบี้ย 0%
 8. ถ้าขายบ้านต่อแล้วเสียสิทธิทางภาษีไหม? – ต้องเป็นเจ้าของ 5 ปี
 9. เงื่อนไขผูกมัดมีอะไรบ้าง ระยะเวลานานเท่าใด? – 5 ปี
 10. จะจ่ายเงินคืนให้อย่างไร? – หักลดหย่อนจากภาษีเงินได้ ตามฐานภาษีของแต่ละคน
 11. หักลดหย่อนสูงสุดเท่าไร? – บ้าน 5 ล้านพอดี หักจริงๆได้ 1.85 แสนบาท จากฐานภาษี 37%
 12. ไม่เสียภาษีได้ประโยชน์ไหม? – ไม่ได้
 13. เสียภาษี 10% ซื้อบ้าน 2 ล้านหักอย่างไร? – คิด 2 แสน จาก 2 ล้าน หาร 5 ปี ได้ ปีละ 40,000 เท่ากับประหยัดภาษีไปปีละ 10% จาก 40,000 ก็คือ 4,000 บาท
 14. ดูอย่างไรว่าเป็นบ้านหลังแรก – รายชื่อการผ่อนบ้าน เช็คจากสินเชื่อว่าเคยผ่อนบ้านหรือไม่
 15. นับจากวันไหนว่าซื้อบ้าน – วันโอนกรรมสิทธิ์
 16. คนที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีรายได้เท่าไหร่ – มากกว่า 150,000 บาทต่อปี นับจากรายได้ที่ยื่นภาษีเท่านั้น
 17. คนรับสิทธิ์มีประมาณกี่คน – 2 ล้านคนเศษ นับเป็น 20 กว่า % จากประชากรผู้ยื่นแบบเสียภาษี
 18. กู้ร่วมกับแฟนได้หรือไม่ – ได้
 19. คนหนึ่งจำกัดกี่หลัง – 1 หลังเท่านั้น
 20. จำกัดธนาคารที่ยื่นขอกู้หรือไม่ – ไม่จำกัด

ข้อมูลอ้างอิง นสพ ผู้จัดการ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า จากการคำนวณสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามฐานการจ่ายภาษีรายได้ของบุคคลธรรมดา กรณีตัวอย่าง ซื้อบ้านราคา 5 ล้านบาท สามารถหักลดหย่อนก่อนการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี 5 แสนบาท จะพบว่า ผู้ที่มีฐานรายได้150,001-500,000 บาท ฐานภาษี 10% เมื่อคำนวณแล้วจะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ปีละ 10,000 บาท รวม 5 ปี เป็นเงิน 50,000 บาท

ฐานรายได้ 500,001-1,000,000 บาทฐานภาษี 20% หักลดหย่อนภาษีได้ปีละ20,000 บาท รวม 5 ปี เป็นเงิน 100,000 บาท,ฐานรายได้ 1,000,001-4,000,000 บาท ฐานภาษี 30% หักลดหย่อนภาษีได้ปีละ 30,000 บาท รวม 5 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท และฐานรายได้ 4,000,001 บาท ขึ้นไป ฐานภาษี37% หักลดหย่อนภาษีได้ 37,000บาท รวม5 ปี หักลดหย่อนภาษีได้ 185,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีจะได้รับประโยชน์มากน้อยตามฐานอัตราภาษี และราคาบ้าน โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด คือผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีฐานการจ่ายภาษีที่ 37% และต้องซื้อบ้านราคาสูงสุด5 ล้านบาท จะได้รับประโยชน์ 185,000 แสนบาท

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จาก ThinkOfLiving.COM/tag/บ้านหลังแรก/