บ้านหลังแรก

ข่าวล่าสุดจากโครงการบ้านหลังแรก ที่ “รมช. คลัง” ปรับระยะเวลายืดออกไปอย่างน้อย 1 ปี กับโครงการสินเชื่อบ้าน 0% เป็นเวลา 3 ปีที่จะสิ้นสุดในปี 2555 และจะพิจารณาขยายมูลค่าของบ้านและคอนโดที่จะเข้าโครงการจากไม่เกิน 1 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 2 ล้านบาท

Update: สรุปแล้วไม่มีการขยายมูลค่าบ้านและคอนโดที่จะเข้าโครงการเป็น 2 ล้านบาท

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า จะให้ธอส.ขยายเวลาโครงการบ้านหลังแรกที่ให้สินเชื่อบ้าน 0% เป็นเวลา 3 ปี และจะสิ้นสุดภายในปี 2555 นี้ ออกไปอย่างน้อยอีก 1 ปี เนื่องจากที่ผ่านมา ยังมีผู้มาเข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย

นอกจากนี้ ยังพิจารณาขยายมูลค่าของบ้านที่จะเข้าโครงการไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนซื้อบ้านที่มีราคาสูงแต่ไม่ได้แพงมากเกินสามารถเข้าร่วม โครงการขอสินเชื่อบ้านหลังแรกได้ ในส่วนของการขยายมูลค่าของบ้านเป็น 2 ล้านบาท ยังมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะคิดมูลค่าบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือว่าให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยราคาบ้านจะเป็นเท่าไรก็ได้ เพราะพบว่า คนที่ซื้อบ้านหลังแรกจำนวนมากที่ซื้อบ้านราคาเกินเงื่อนไข แต่วงเงินที่ต้องการสินเชื่อ จริงไม่เกินที่กำหนดไว้

นายวิรุฬกล่าวอีกว่า จะเร่งดาเนินการขยายโครงการบ้านหลังแรกให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ทาให้การขอสินเชื่อบ้าน เกิดการสะดุด เพราะคนที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรกรอมาตรการที่เปลี่ยนใหม่ เพราะมีเงื่อนไข ที่ดีกว่า

รมช.คลัง กล่าวว่า ยังได้ให้นโยบาย ธอส. ให้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ปล่อยสินเชื่อบ้านระยะยาวๆ ผ่อนจานวนน้อยๆ เพราะนอกจากไม่เป็นภาระกับผู้ผ่อนบ้าน รวมถึงให้ไปหามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยตาเพื่อแบ่งเบาภาระกับลูกค้ากู้บ้านเก่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าครองชีพสูงทาให้เกิดค่าใช้จ่าย เพิ่มสูงขึ้นจึงน่าจะหามาตรการมาช่วย แบ่งเบาภาระลูกค้า

นายวิรุฬ กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบันสินเชื่อบ้านของไทยอยู่ที่ 19% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ต้องการให้มีการขยายให้ได้ 25% ของจีดีพี เพราะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในการ กระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ว่าสินเชื่อบ้านของไทยเทียบกับจีดีพีจะสูง แต่ก็ยังน้อยกว่า เพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ที่สินเชื่อบ้านอยู่ที่ 30% ของจีดีพี

ก่อนหน้านี้นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกมาระบุว่าโครงการสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยแห่งแรก หลังละไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% จานวน 3 ปี มียอดขอสินเชื่อโครงการดังกล่าวเพียง 2,000 ล้านบาท เท่านั้น อาจเป็นผลมาจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเงื่อนไขของการขอสินเชื่อที่อาจจะเป็นอุปสรรค

ส่วนแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 นายวรวิทย์คาดว่า น่าจะเติบโตได้ประมาณ 5% ตามการประมาณการเศรษฐกิจที่ขยายตัว อยู่ในกรอบ 5-6% รวมทั้งจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรง รวมไปถึงเงินเดือนของรัฐบาลที่จะทาให้กาลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น อีกด้วย โดยธอส.ตั้งเป้าสินเชื่อปี 2555 ไว้ที่ 99,000 ล้านบาท