ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 โดยให้วงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3% นาน 5 ปี สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ปัจจุบันปล่อยเต็มวงเงิน 9,000 ล้านบาทไปแล้วในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ธนาคารจึงส่งวงเงินสำรองมาอีก 5,500 ล้านบาท เติมเข้ามาครับ

ที่มา: GHB Press Release

กระแสตอบรับล้นหลาม สำหรับ“โครงการบ้าน ธอส. – ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 3% นาน 5 ปีแรก วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ขณะนี้วงเงิน 9,000 ล้านบาท หมดเกลี้ยงภายในไม่ถึงสัปดาห์ ธนาคารเปิดรับยื่นกู้สำรอง อีก 5,500 ล้าน ก็เต็มวงเงิน

จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้ทื่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟต์โลน จำนวน 6,000 ล้านบาท รวมกับวงเงินสมทบจาก ธอส. อีกจำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 9,000 ล้านบาท สำหรับนำมาปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ “โครงการบ้าน ธอส. – ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ไถ่ถอน ชำระหนี้ที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์ฯ และลดดอกเบี้ย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก หลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR – 0.50% ต่อปี ทั้งนี้กรณีกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR นั้น

ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2555 มีผู้สนใจแจ้งความจำนงยื่นกู้ที่สาขาทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และสาขาในเขตภูมิภาค เป็นจำนวนมากจนเต็มวงเงิน 9,000 ล้านบาท และวงเงิน สำรอง 5,500 ล้านบาทแล้ว ณ ขณะนี้ ซึ่งธนาคารได้ทำการคีย์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเข้าระบบ อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะได้เร่งดำเนินการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท โดยเร่งด่วน ส่วนผู้ที่ยื่นกู้ในวงเงินสำรอง 5,500 ล้านบาท จะต้องรอผลการพิจารณาอีกครั้ง ในกรณีที่อาจจะมีวงเงินส่วนที่เหลือจากผู้ไม่เข้า คุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์