อัตราดอกเบี้ย กู้บ้าน ธอส.

จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% จาก 3.00% เป็น 2.75% ก็ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ถูก โดยธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (MRR) ลงอีก 0.125% ต่อปี จากเดิม 7.25% ต่อปี ปรับลดลงเหลือ 7.125% ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป … แหม่ ไหนๆปรับแล้วน่าจะปรับ 0.25% เลยดีกว่าไหมครับผม

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อีก 0.25% จากเดิม 3.00% ต่อปี มาอยู่ที่ 2.75% ต่อปี ส่งผลให้สถาบันการเงินในประเทศส่วนใหญ่ ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ และเพื่อให้เป็นไปตามสภาวะตลาด ธนาคารจึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (MRR) ลงอีก 0.125% ต่อปี จากเดิม 7.25% ต่อปี ลดลงเหลือ 7.125% ต่อปี ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าประชาชน นอกจากนี้ธนาคารยังได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MOR) ลงอีก 0.125% ต่อปี จากเดิม 7.750% ลดลงเหลือ 7.625% ต่อปี

“สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับลดลงอีก 0.25% ต่อปี ได้แก่ เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ ลดลงเหลือ 2.50% ต่อปี ส่วนเงินฝากประจำ และใบรับฝากเงินประจำ ประเภท 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี ลดลงเหลือ 2.00% 2.25% 2.75% 3.00% 3.25% และ 3.50% ต่อปี ตามลำดับ ส่วนเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ลดลงเหลือ 2.75% ต่อปี เงื่อนไขฝากครบ 2 ปี รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.00% ต่อปี ส่วนเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝาก ธอส.รักการออม อัตราดอกเบี้ยยังคงเดิม ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป”

นายวรวิทย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลายตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ล่าสุดได้จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.” อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.เท่ากับ 1.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินต่ำกว่า 1 แสนบาท ส่วนลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์