ธอส. 0% 9 เดือน

เนื่องในโอกาสพิเศษของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ดำเนินการครบรอบ 59 ปี ทาง ธอส. จึงจัดแคมเปญพิเศษเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน และด้านเงินฝากเสนอ “เงินฝากประจำ 9 เดือนแบบขั้นบันได” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.90% ต่อปี เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้ ถึง30 ก.ย.55

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 59 ปี จัดแคมเปญพิเศษตอบแทนลูกค้าเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน สำหรับบุคลากรภาครัฐ กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก กลุ่มลูกค้ารายย่อยในโครงการ LTF / Fast Track และกลุ่มลูกค้าวิชาชีพพิเศษ ฯลฯ ส่วนลูกค้ารายย่อยทั่วไปสามารถใช้อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ด้านเงินฝากเสนอ “เงินฝากประจำ 9 เดือนแบบขั้นบันได” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.90% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 – 5 เท่ากับ 3.00% ต่อปี เดือนที่ 6 – 8 รับดอกเบี้ย 3.59% ต่อปี เดือนที่ 9 รับดอกเบี้ยสูง 5.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย 9 เดือน เฉลี่ย 3.52% ต่อปี) เงื่อนไขเปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ รายการละ 10,000 บาท เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน ศกนี้ เท่านั้น