กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ “ห้องสมุดคอนโด” ว่ากันด้วยเรื่อง อีกทางเลือกยามเกิดน้ำท่วม … ช่วงนี้จะเห็นพาดหัวข่าวในนสพ.และนิตยสารต่างๆ เกี่ยวกับอัตราการเติบโตของคอนโดฯ ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา คนที่มีบ้านแล้วอาจซื้อคอนโดฯ ไว้เป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อหลบภัยในเวลาที่น้ำท่วม แต่ในความเป็นจริง เมื่อน้ำท่วมคอนโด เราสามารถอยู่ได้จริงหรือ

ปกติแล้วคอนโดฯ ทุกโครงการจะมีนิติบุคคลดูแล นิติบุคคลจะต้องจัดทำระบบป้องกันพื้นที่สำคัญของอาคาร เช่น การป้องกันห้องเครื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องไฟฟ้า ห้องปั๊มน้ำดีและปั๊มน้ำดับเพลิง ด้วยวิธีการปกติ เช่น ก่อกำแพงปูนป้องกันน้ำที่ห้องเครื่องต่างๆ การป้องกันน้ำท่วมเข้าถังเก็บน้ำที่อยู่ใต้ดิน การป้องกันน้ำท่วมเข้าชั้นใต้ดิน การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอรวมทั้งการจัดเวรยามเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่สำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดความเสียหายและประวิงเวลาน้ำให้มากที่สุด

นอกจากนี้ การที่เราอยู่คอนโดมิเนียมนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้น เราจะไม่ได้อยู่ต่อสู้กับปัญหาโดยลำพัง เนื่องจากทางนิติบุคคลจะมีแผนการดำเนินงานสำหรับรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งจะมีการเรียกประชุมเพื่อชี้แจงวิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดวิกฤต ทำให้ผู้อยู่อาศัยรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อย่างถูกต้องแล้ว ก็ยังช่วยลดความเครียดจากสถานการณ์น้ำท่วมได้อีกด้วย

และหากแม้ได้ทำการป้องกันอย่างดีแล้ว แต่พื้นที่โดยรอบไม่อาจต้านทานสถานการณ์น้ำท่วมได้ การที่เราอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมนั้น ทำให้เรายังสามารถใช้ชีวิตในสถานการณ์น้ำท่วมต่อไปได้ดีกว่าการอาศัยในบ้านเดี่ยว เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคหลักๆนั้นยังคงอยู่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตในภาวะวิกฤติได้โดยไม่ลำบากจนเกินไปนัก ในขณะที่ผู้ที่อาศัยในบ้านเดี่ยว เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเข้ามา ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ต่อไป ต้องอพยพออกมาจากตัวบ้าน ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย รวมทั้งเกิดความสูญหายและเสียหายในทรัพย์สินต่างๆ อย่างประเมินค่ามิได้

จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า ความนิยมในการซื้อคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกระแสแฟชั่นชั่วคราวหากเป็นเพราะเหตุผลต่างๆที่ผู้ซื้อได้ประเมินถึงข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อคอนโดมิเนียม แต่การซื้อคอนโดมิเนียมนั้นจะให้ดีต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วย ซึ่งข้อมูลสำคัญที่อยากแนะนำก็คือ ควรจะต้องรู้ว่าโครงการที่จะตัดสินใจซื้อนั้นอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ต่อการเกิดอุทกภัยหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากความสูงจากระดับน้ำทะเล มีวิธีง่ายๆที่อยากแนะนำ โดยสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่มี smart phone คือ ให้ดาวโหลดแอปพลิเคชั่น Elevation ซึ่งฟรี หลังจากนั้นเพียงมีอินเตอร์เนต แล้วเปิด Location Service เพื่อระบุพิกัดอ้างอิง แล้วแอปพลิชั่นจะคำนวนระดับความสูงจากน้ำทะเลให้อัตโนมัติ โดยระดับที่ถือว่าปลอดภัยสำหรับประเทศไทยคือ ตั้งแต่8เมตรขึ้นไป ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจในยุคนี้ ยุคที่วิกฤตภัยทางธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ที่ต้องอยู่คู่กับชีวิตเราไปอีกนาน

อ้างอิง : imemac.com

บทความโดย Condo Guru by Tree Condo