ถ้าย้อนกลับไปมองในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา คนไทยได้ประสบกับภัยพิบัติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งภัยต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้และสร้างผลกระทบความเดือดร้อนให้กับคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 และล่าสุดคือเหตุระเบิดโรงงานที่กิ่งแก้วที่ทำให้บ้านเรือนในละแวกนั้นได้รับความเสียหาย บ้าน กระจกแตกไปทั่วทั้งบริเวณ

เห็นได้ว่าภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สินมูลค่าหลายบาท ทั้งตัวบ้านที่เสียหายและค่าซ่อมแซมจำนวนมาก โดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเพราะ “ภัยไม่ได้มีสัญญาณเตือน” ดังนั้น “ประกันภัยบ้าน” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายแก่เจ้าของบ้าน หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

ประกันบ้านส่วนใหญ่คุ้มครองอะไรบ้าง?

ต้องขอเกริ่นก่อนว่าโดยปกติแล้วเมื่อเราซื้อโครงการบ้านจัดสรร เราจะได้การรับประกันและซ่อมแซมตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อเรายื่นกู้ซื้อบ้านก็มักจะต้องทำประกันอัคคีภัยพ่วงมาด้วยโดยการประกันทั้ง 2 อย่างนี้มีความคุ้มครองดังนี้ค่ะ

การรับประกันบ้าน

เมื่อเราซื้อบ้านโดยปกติแล้วโครงการบ้านจัดสรรจะต้องมีการรับประกันและบริการซ่อมแซมตัวบ้านและสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากการก่อสร้างให้ โดยจะอยู่ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เพราะการรับประกันบ้านนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินที่คุ้มครองอยู่ และโดยมาตรฐานแล้วทางโครงการก็จะมีสัญญาระบุชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องนี้ให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการการันตีสินค้าที่ขายไปและแสดงความรับผิดชอบหากผู้ซื้อได้บ้านที่ไม่มีคุณภาพและพร้อมที่จะซ่อมแซมให้ตามเอกสารและระยะเวลาที่กำหนดไว้

การรับประกันบ้านจะแบ่งตามช่วงเวลา 1 ปี และ 5 ปี

  • ประเภทแรก : การรับประกันโครงสร้างบ้าน (Structural Defects) ประกัน 5 ปี หลังโอนกรรมสิทธิ์ โดยโครงการจะต้องรับผิดชอบดูแลและรับประกันในส่วนที่เป็นโครงสร้างของตัวบ้านและอาคาร ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ เสาเข็ม , ฐานราก , เสาคาน , พื้น ,โครงหลังคา และผนังรับน้ำหนัก
  • ประเภทสอง : การรับประกันส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญของอาคาร (Non-Structural Defects) ประกัน 1 ปี หลังโอนกรรมสิทธิ์ โดยเราสามารถแยกตามพื้นที่การใช้งานของบ้าน ได้แก่ วัสดุภายนอกตัวบ้านและวัสดุภายในตัวบ้าน เช่น ประตู หน้าต่าง พื้น ฝ้า  โดยจะไม่รวมวัสดุที่ผู้อยู่อาศัยติดตั้งเพิ่มหลังจากรับโอนบ้านไปแล้วด้วยนะคะ โครงการจะรับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่โครงการติดตั้งและก่อสร้างมาให้แต่แรกเท่านั้น

ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยเป็นประกันภาคบังคับตามระเบียบผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องมีเพื่อรองรับความเสี่ยงแก่บรรดาสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้สินเชื่อบ้านให้แก่เรา จริงอยู่ที่เหตุเพลิงไหม้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมารับประกันว่ามันจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นธนาคารที่ปล่อยกู้จะได้มีหลักประกันในสินทรัพย์นั่นเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าประกันอัคคีภัยไม่ได้แค่ให้ความคุ้มครองเฉพาะเหตุไฟไหม้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น พายุฝน ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม ระเบิด เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแต่ละแผนของประกัน

ตามปกติแล้วประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองส่วนของบ้านที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป ส่วนที่ไม่ถูกรวมเป็นโครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน ได้แก่ เสา ผนัง หลังคา พื้น ประตู หน้าต่าง รั้ว อาคารจอดรถ เป็นต้น รวมโครงสร้างอื่นๆที่อยู่บนดิน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนทรัพย์สินในบ้านจะเป็น Option เสริม คนที่อยากได้ความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องซื้อเพิ่มเติมค่ะ

ซึ่งเราจะเห็นว่าได้นอกเหนือจากประกันอัคคีภัยนั้น เราจะไม่ได้รับความคุ้มครองภัยส่วนอื่นๆ และแผนประกันภัยบ้านที่มีในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ไม่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยจำนวนมากยัง มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน คือ ประกันบ้าน = ประกันอัคคีภัย จึงทำให้มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่ในความเป็นจริง สิ่งที่ประกันบ้านคุ้มครองได้ นับรวมตั้งแต่เรื่องเล็กที่เราเจอกันบ่อยๆ อย่างเช่น น้ำรั่ว กระจกแตก ต้นไม้ล้มทับ โจรงัดบ้านไปจนถึงภัยใหญ่ๆ อย่างไฟไหม้ หรือ ผลกระทบจากการระเบิดจากโรงงานย่านกิ่งแก้วค่ะ

TQM Home Insurance ประกันบ้านแนวใหม่ที่เป็นมากกว่าประกันอัคคีภัย คุ้มครองทุกความเสี่ยงบ้าน

จากสถิติการเกิดภัยพิบัติต่างๆที่นับวันยิ่งสร้างผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ TQM จึงคิดค้น TQM Home Insurance ประกันบ้านแนวใหม่ที่เป็นมากกว่าประกันอัคคีภัย คุ้มครองทุกความเสี่ยงบ้าน ครั้งแรกของไทย ซึ่งเป็นประกันภัยบ้านที่ลูกค้าสามารถเลือกแผนประกันภัยได้ตามต้องการ โดยการพัฒนา Platform ใหม่เข้ามาช่วยคำนวณว่าบ้านแต่ละหลังมีความเสี่ยงภัยเรื่องใดบ้าง และช่วยคัดกรองการประเมินภัยของพื้นที่บ้านตนเองก่อนตัดสินใจทำประกัน โดยจะมีประกันให้เลือกมากกว่า 100 แผน คุ้มครองทุกความเสี่ยงทั้งคุ้มครองภัยที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำรั่ว ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม  ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว การถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน รวมถึง เงินสด ความเสียหายของกระจกจากอุบัติเหตุ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และ คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในบ้านของผู้อยู่อาศัย

ทาง TQM จึงได้คัดเลือกแผนประกันและความคุ้มครองบ้านที่ช่วยตอบโจทย์คนไทยในปัจจุบันซึ่งครอบคลุมอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ของทุก lifestyle การอยู่อาศัยกว่า 100 เหตุการณ์ มาอยู่ภายใต้ 6 หมวดของความคุ้มครอง ได้แก่

1.) ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า), ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ
รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ,ภัยลูกเห็บ
2.) โจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ มีร่องรอยงัดแงะ
3.) ประกันภัยเงิน
4.) ภัยที่เกิดกับกระจก
5.) ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
6.) คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว

ภาพตัวอย่างใช้เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบบทความเท่านั้น

สำหรับแผนประกันของ TQM Home Insurance จะมีรวบรวมมาให้เลือกหลากหลายและสามารถเข้ามาหาความคุ้มครองได้ง่ายๆ โดยจะมีการประเมินความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม และแนะนำแผนความคุ้มครองให้เข้ากับความต้องการของเรามาให้ ในขณะที่ประกันทั่วๆไปอาจจะมีความคุ้มครองไม่ครบหรือไม่ได้รวบรวมมาให้เลือกได้สะดวกแบบนี้ค่ะ

TQM Home Platform

ในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด ทำให้คนไทยต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านกันมากขึ้น เพื่อการเข้าถึงประกันบ้านที่ง่ายและสามารถเลือกแผนประกันให้เหมาะกับครอบครัวมากขึ้น TQM Home Insurance ได้ทำ TQM Home Platform ขึ้นมาเพื่อช่วยตอบโจทย์การใช้งานของเรา โดยเราสามารถ “เช็คความเสี่ยงบ้าน” ได้ง่ายๆจาก Platform นี้ ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในประเทศไทย เพียงแค่ใส่ที่ตั้งบ้านของตัวเอง ตัวระบบก็จะแสดงผลว่าพื้นที่บ้านของผู้ใช้เสี่ยงกับภัยในเรื่องใดบ้าง เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเลือกแผนประกันที่เหมาะสมต่อไปได้

ส่วนต่อมาคือการเลือกแพ็กเกจประกันให้โดยใช้ข้อมูลบ้านของเรา โดยระบบจะ คำนวณทุนประกันที่เหมาะสม จากข้อมูลที่เราตอบคำถาม ทำให้แต่ละคนจะได้แพ็กเกจประกันที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามความเสี่ยงของบ้านแต่ละหลัง อาทิ กลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ กลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้เขตโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มเสี่ยงการโจรกรรม และอื่น ๆ

ทำไมต้องเลือกความคุ้มครองในวงเงินทุนประกันที่เหมาะสม?

สาเหตุเป็นเพราะว่าในการทำประกันที่อยู่อาศัย หากเราทำประกันเกินมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (ไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ทำประกันไว้)

ยกตัวอย่างเช่น ซื้อบ้านจากโครงการมาในราคา 3 ล้านบาท ซึ่งราคานี้ เป็นราคาบ้านพร้อมที่ดิน ซึ่งหลักในการทำประกันภัยบ้านนั้น ทรัพย์สินที่จะได้รับความคุ้มครองจะเป็น ส่วนของตัวบ้านและทรัพย์สินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยภายในบ้าน ดังนั้น จึงเกิดความเข้าใจผิดและยุ่งยาก เมื่อต้องการรู้มูลค่าทุนประกันที่เหมาะสมที่จะทำประกัน เพราะเนื่องจากหากทำประกันที่ทุนประกันต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ตกลงทำประกันไว้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ทางบริษัทประกันภัย จะพิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินจริง ณ วันที่เกิดเหตุ หากประเมินแล้ว พบว่า ได้ทำทุนประกันภัยไว้ต่ำกว่ามูลค่าจริง ทางบริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ในการใช้หลักการเฉลี่ย มาประเมินในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยเราอาจจะไม่ได้รับการชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแบบเต็มจำนวน เนื่องจากถ้าเราทำทุนประกันที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงถือว่าผู้เอาประกันรับความเสี่ยงไว้เองบางส่วน

ซึ่งการประเมิน ทุนประกันภัยที่เหมาะสมนี้นี้สามารถให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ขายประกันภัย หรือ เว็บไซด์ประเมินให้ได้ค่ะ ว่าทุนประกันที่เหมาะสม ต้องเป็นราคาเท่าไร

ดังนั้นเราควรเลือกทุนประกันให้ครอบคลุมมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน

TQM Home Platform นอกจากจะสามารถตรวจเช็คความเสี่ยงภัยได้แล้ว ยังมีระบบที่สามารถคำนวณทุนประกันที่เหมาะสมและนำเสนอแพ็กเกจประกันที่เหมาะสมกับตัวเองให้เราเลือกได้ Platform นี้จะเป็นอย่างไร? ใช้งานสะดวกแค่ไหน? เดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวการใช้งานกันค่ะ

ตรวจเช็คความเสี่ยงและเลือกดูแผนประกันที่เหมาะสมกับแต่ละบ้านได้ และสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยง่าย ๆ ผ่าน TQM Home Platform โดยคลิกที่ Link นี้ได้เลยค่ะ  https://home.tqm.co.th/

พอเข้ามาที่ TQM Home Platform ระบบจะให้เราตอบคำถามพื้นฐานเพื่อเช็คความเสี่ยงภัยเบื้องต้นของบ้านเรา เริ่มที่ตำแหน่งของบ้านโดยจะใส่เป็นแขวง เขต หรือจังหวัดก็ได้ค่ะ

เมื่อได้ตำแหน่งคร่าวๆแล้ว ระบบจะระบุตำแหน่งบ้านของเราบน Google Map ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหน หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ดูความเสี่ยงบ้านของคุณ”

จากนั้นระบบจะประเมินว่าพื้นที่บ้านของเรามีความเสี่ยงจะเกิดภัยอะไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถเตรียมเลือกแผนประกันให้เหมาะกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พอคลิกดูแผนประกันที่เหมาะกับคุณก็จะมีการให้ใส่ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลเล็กน้อยค่ะ

ถัดมาระบบจะถามประเภทที่อยู่อาศัยของเราเพื่อค้นหาแผนประกันและคำนวณเบี้ย สังเกตว่ามีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภทที่อยู่อาศัย เลือกเสร็จแล้วก็คลิกที่ถัดไปเลยค่ะ

จากนั้นจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านของเราแบ่งออกเป็นปูนทั้งหมด หรือ ปูนผสมไม้

เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านและโครงสร้างบ้านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะถามถึงพื้นที่ใช้สอยซึ่งเราสามารถเลือกคำนวณได้ทั้งจากขนาดพื้นที่และความกว้างยาวของตัวบ้าน โดยในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านหรือเฉพาะบริเวณภายในอาคารนะคะ ซึ่งถ้าใครไม่ทราบพื้นที่บ้านตัวเองก็สามารถ ใส่ชื่อ เบอร์โทร ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ สอบถาม น้องหมี Chat ที่ปรากฏขึ้นมาบนขวาล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการซื้อก็ได้ค่ะ

จากนั้นระบบจะถามข้อมูลทรัพย์สินในอาคารเช่นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว Built-in เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวและทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณแผนประกัน

เมื่อเราใส่ข้อมูลครบ สุดท้ายระบบจะสรุปข้อมูลและคำนวณทุนประกันบ้านในช่วงของวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมมาให้

เมื่อคลิกเข้าไปที่ปุ่มเช็คราคาประกันบ้านของคุณ ระบบจะคัดกรองแผนประกันที่น่าจะเหมาะกับเราจากกว่า 100 แผนมาเสนอให้ ซึ่งเราสามารถใช้ตัวกรองต่างๆที่แถบด้านล่าง Scope หาประกันที่เหมาะกับเราเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งได้ ตรงส่วนนี้เราสามารถเพิ่มความคุ้มครองที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบบแนะนำไว้ได้นะคะ โดยคลิกเลือกที่คุ้มครองตามความเสี่ยงในกรอบด้านซ้ายและถ้าใครยังเลือกไม่ถูกก็สามารถคลิกเพื่อเปรียบเทียบแผนประกันได้ค่ะ

เมื่อกดซื้อประกัน ระบบจะขึ้นสรุปข้อมูลทั้งหมดพร้อมแผนคุ้มครองที่เลือกและทุนประกันภัย โดยวิธีการจ่ายเงิน สามารถจ่ายเงินตัดผ่านออนไลน์ได้ตามปกติ ไม่ยาก กรมธรรม์จะส่งมาที่บ้านหรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่คุณได้เลือกไว้ ภายใน 7 – 15 วันค่ะ

สำหรับ TQM Home Platform จะเห็นว่าเราสามารถตรวจเช็คความเสี่ยงบ้านและเลือกแผนประกันที่เหมาะกับตัวเองได้ง่ายๆ โดย Platform นี้เป็นเพียง phase แรกของการพัฒนาเว็บไซต์และโปรดักส์เพื่อตอบ โจทย์ lifestyle ในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งได้ข่าวมาว่า TQM ยังจะมีการพัฒนาเว็บไซต์และตัวโปรดักส์ประกันต่อไปเรื่อยๆ ต้องมาติดตามต่อไปว่า ทาง TQM จะพัฒนาอะไรออกมาอีกค่ะ

ประกันภัยบ้านมีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ซึ่งจากภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ สังเกตว่ามันไม่ได้ไกลตัวเลย และเมื่อภัยเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมต่างๆ แทนที่เราจะต้องมารับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมด การมีประกันก็เสมือนเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงให้ค่าเสียหายต่างๆเบาลงได้

ปัจจุบันประกันภัยบ้านก็มีให้เลือกหลากหลาย เราสามารถเลือกเปรียบเทียบให้เหมาะกับความต้องการของเราได้ โดย TQM Home Insurance ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มี Platform ที่เสมือนเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในเลือกประกัน สามารถเช็คความเสี่ยงภัยของบ้านเรา คำนวณทุนประกันที่เหมาะสมและนำเสนอแผนประกันเบื้องต้นให้เราเลือกได้ค่ะ