บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2562 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562) ผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัท อยู่ที่ 659.8 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 16,049.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 3 ไตรมาสอยู่ที่ 16,049.2 ล้านบาท โดยหลักๆ มีรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายคิดเป็น 82% หรือ 13,084 ล้านบาทของรายได้รวม แบ่งเป็นรายได้จากโครงการแนวราบ มูลค่ารวม 11,591 ล้านบาท และจากโครงการแนวสูง มูลค่ารวม 1,493 ล้านบาท

“ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2562 ประมาณ 6,510 ล้านบาท โดยมาจากโครงการแนวราบ 4,300 ล้านบาท และโครงการแนวสูง 2,210 ล้านบาท ส่วนยอดขายรอรับรู้รายได้ที่เหลืออีกจำนวน 949 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2563-2564

สำหรับรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรมรวมคิดเป็น 8% ของรายได้รวม หรือ 1,304.1 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์คิดเป็น 8% ของรายได้รวมหรือ 1,247.3 ล้านบาท และรายได้ธุรกิจอื่นประมาณ 2% หรือ 413.8 ล้านบาท


Living Expo 2019

ติดตามพวกเราได้ที่
Website : www.thinkofliving.com
Twitter : www.twitter.com/thinkofliving
YouTube : www.youtube.com/ThinkofLiving
Instagram : www.instagram.com/thinkofliving
Facebook : ThinkofLiving