Lean Supply Chain by TMB
ทีเอ็มบี เผยธุรกิจก่อสร้างยังมีโอกาสเติบโตสูง แต่การแข่งขันดุเดือด แนะผู้ประกอบการเร่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ล่าสุดจับมือ เอสซีจี ผู้นำวัสดุก่อสร้างและมีเครือข่ายซัพพลายเชนครบวงจร เปิดหลักสูตร “Lean Supply Chain by TMB รุ่นที่ 9 สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  ได้แก่ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง มั่นใจช่วยเสริมแกร่งให้ธุรกิจก่อสร้างเติบโตในระยะยาว

นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แม้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังชะลอตัวอยู่  แต่ในภาพรวมทุกธุรกิจยังต้องเร่งปรับตัวเพื่อแข่งขันกัน  มองว่า”การเพิ่มประสิทธิภาพ” ทั้งเครือข่ายซัพพลายเชน  มีส่วนสำคัญอย่างมาก
ในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทีเอ็มบี ได้พัฒนาหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB ที่นำแนวคิด Lean Six Sigma มาช่วยค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า (Waste) ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างคงที่สม่ำเสมอ จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจอย่างสูงสุด และยังต่อยอดพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจไปสู่ซัพพลายเชน (Supply Chain) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในอนาคต ที่ผ่านมา ทีเอ็มบี ได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วถึง 8 รุ่น ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และกรณีศึกษา อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและการโรงแรม สินค้าอุปโภค ซึ่งผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติได้จริง
โดย 42 โปรเจคของผู้ที่สำเร็จหลักสูตรระดับ Green Belt สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้แล้วกว่า 400 ล้านบาท

ด้านนายนิธิ ภัทรโชค ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ตลาดในประเทศ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า “เอสซีจี เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและมีเครือข่ายซัพพลายเซนที่ครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เข้าใจ กระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เรียนรู้หลักการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) การประหยัดจากขอบข่ายการผลิต (Economy of Scope)  และการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในแข่งขันได้ และจะทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพรวมธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทตนเองที่จะประสบความสำเร็จ แต่ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างคู่ค้าในซัพพลายเชนจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งระบบ สามารถต่อยอดธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการในเครือข่ายเดียวกันได้

หลักสูตร Lean Supply Chain by TMB รุ่นที่ 9 นี้ ทีเอ็มบี ได้ร่วมมือกับ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อบรมให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ด้วยเล็งเห็นทิศทางอุตสาหกรรม
การก่อสร้างในปี 2559 ว่ามีแนวโน้มที่ดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีมูลค่ารวมถึง 1.8  ล้านล้านบาท การก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการขยายตัวของสังคมเมืองในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดและตามหัวเมืองใหญ่ รวมถึงความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา ลาว และ
เมียนมาร์ (CLM) ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะส่งผลทำให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างมีมากขึ้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงซัพพลายเชนจำนวนมาก อาทิผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ทั้งค้าส่ง และค้าปลีกจำนวนกว่า 50,000 ราย
โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างมีสัดส่วน 4.7% (มูลค่าประมาณ 6.06 แสนล้านบาท) ของตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทย

“ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สามารถนำมาใช้ในการผลิตสินค้า เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ กระเบื้อง นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายของวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของบริษัทต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ต้นทุนของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ 68%  ดังนั้น ทุกๆ 1 % ของต้นทุนที่ลดลง จะเป็นเงินประมาณ 4,119 ล้านบาท ทำให้ GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 0.03%” นายไตรรงค์ กล่าวเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Lean Supply Chain by TMB รุ่นที่ 9 สำหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง” สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 087-575-7000  หรือ 02-299-1855
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2559 และ Download ใบสมัครที่ www.tmbbank.com/business
ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม รับจำนวนจำกัด