พามาฟังแผนของบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าตลาดอย่าง Siamese Asset กันบ้าง ซึ่งแม้ว่าจะมีที่ดินอยู่ระหว่างพัฒนาหลายแปลง แต่ท่ามกลางสภาพตลาดแบบนี้ บริษัทฯ ก็อยากชะลอแผนบางส่วนออกไปก่อน และจะหันไปเน้นธุรกิจด้านอื่นๆ แทน

เบื้องต้นได้วาง 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย

  1. การพัฒนาห้องชุด แบบมีบริการปล่อยเช่า ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า โดยออกแบบและพัฒนาห้องให้เหมาะกับการปล่อยเช่า service residences มีสิ่งอำนวยความสะดวก เหมือนในโรงแรม
  2. การพัฒนาอาคารให้เช่าที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท มีแผนถือครองกรรมสิทธิ์โครงการที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ
  3. พัฒนาและปรับปรุงอาคารเก่า เพื่อขายหรือให้เช่า มีนโยบายลงทุนในอาคารที่อยู่ในทำเล CBD เช่น สุขุมวิท สีลม หรือหัวเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

ล่าสุดได้เข้าซื้อโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Above Sukhumvit 39
ที่เปิดตัวไป 2016 เพื่อนำมาพัฒนา เป็นโรงแรมหรือ service residences ประมาณ 300 ห้อง โดยซื้อมาในราคา 60,000 บาท/ตร.ม.