SC ASSET โดยสายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผนึกพันธมิตรรับเหมาก่อสร้างบ้านแนวราบ โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย2 ร่วมในกิจกรรม “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 3 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” ภายใต้แนวคิด Quality Ecosystem โดยนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค เช่น เสื้อผ้าสภาพดี และของใช้ล้นบ้าน จากลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้าของ SC ส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง คนสวน รปภ. ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยรูปแบบ Pop-up Store เพื่อให้ผู้รับมีโอกาสเลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และ ของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน ผ่านการจำลองประสบการณ์การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า นอกจากส่งเสริมคุณค่าของการแบ่งปัน ที่สำคัญคือ รอยยิ้มแห่งความสุขของผู้คนในสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี ณ โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย 2 เร็วๆ นี้