SANSIRI x SCB: BUILD FOR ALL

แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมหาทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝ่าวิกฤติผ่านโครงการใหญ่ “SANSIRI x SCB : BUILD FOR ALL สร้างไปด้วยกัน” เพิ่มทางรอดวิกฤติ COVID-19 ให้ SMEs ก่อนกระทบเศรษฐกิจโดยรวมจนเป็น “สึนามิเศรษฐกิจ”

  • เผย 5 มาตรการ “สร้าง” การช่วยเหลือ SMEs ไทย ในทุกมิติ สร้างรายได้เร่งด่วน สร้างช่องทางโปรโมท – ผลักดันสู่แพลตฟอร์ม – สร้างความแข็งแกร่งด้วย องค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก SCB – สร้างสภาพคล่องผ่านการสนับสนุนสินเชื่อ
  • รวมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ 1,000 ล้านบาท แก่ SMEs ไทยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่กลุ่มลูกบ้านแสนสิริที่ประกอบธุรกิจและคู่ค้ากลุ่มผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ย 1.99%* ใน 3 เดือนแรก
  • ระบุธุรกิจ SMEs มีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 7 ล้านล้านบาท คิดเป็นกว่า 40% ของ GDP ของประเทศ และเป็นฟันเฟืองสำคัญการจ้างงานกว่า 80% ของการจ้างงานภาคเอกชนทั้งหมดแต่วิกฤติโควิดทำให้รายได้หดและหนี้เสียพุ่ง ต้องมีคนที่แข็งแรงยื่นมือมาช่วย SMEs อย่าง’เร่งด่วน เพื่อความมั่นคงของประเทศ
  • เชื่อมั่นความแข็งแกร่งของแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์จะช่วยสร้างรายได้ ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มสภาพคล่องแก่ SMEs ให้ก้าวผ่านวิกฤติได้ วางเป้าปี 2564 ช่วย SMEs ไทย 1,500 ราย นำร่อง 6 กลุ่มธุรกิจ ด้วยวงเงินซื้อสินค้า 6,000 ล้านบาท และการให้สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจพิเศษรวม 1,000 ล้านบาท ต่อยอดปี 2563 ที่แสนสิริช่วยมาแล้วกว่า 900 รายและซื้อสินค้าไปแล้ว 4,000 ล้านบาท