ถ้าจะต้องเลือกที่อยู่อาศัยสักแห่ง เพื่อการอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับคนในครอบครัว นอกจากตัวบ้านจะต้องตอบโจทย์แล้วนั้น สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ เพราะบ้านหนึ่งหลัง จะประกอบไปด้วยผู้อยู่อาศัยที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคู่แต่งงานใหม่ หรือกลุ่มครอบครัวพ่อ-แม่-ลูก ดังนั้นโครการที่ดีจะต้องคำนึงถึงผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยวัยเยาว์ เด็ก ๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงเติบโต น้อง ๆ เหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะภายในบ้าน ดังนั้นโครงการจึงควรจัดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เหมือนกับผู้ใหญ่ สนามเด็กเล่น (Playground) จึงเป็นฟังก์ชันที่ควรมีอยู่ในโครงการที่อยู่อาศัย แต่ก็ต้องถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งจะต้องสามารถเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีต่อผู้ใช้งานได้เช่นกัน

เพราะสนามเด็กเล่นเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเด็ก ๆ ให้ได้ออกมาเติมแต่งจินตนาการกันอย่างอิสระ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ฝึกการเข้าสังคม กล้าตัดสินใจ รู้จักแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงเสริมทักษะทางด้านความคิดและร่างกาย เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตและกล้าเผชิญโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ อย่าง Sansiri Educational Playground มากกว่าสนามเด็กเล่น”

 

 

แสนสิริ จึงไม่ได้สร้างแค่ที่อยู่อาศัย แต่เราใส่ใจในการสร้างทุกชีวิต โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ร่วมกันพัฒนาโครงการ “Sansiri Educational Playground มากกว่าสนามเด็กเล่น” ออกแบบเครื่องเล่นที่แตกต่าง เน้นคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก ๆ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนไหวร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ การเข้าสังคม และในทุก ๆ ปี จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ

เล่นอย่างไรให้เสริมสร้างพัฒนาการ ?

เขย่ง ก้าว กระโดด

โครงการ เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า – กาญจนาภิเษก

ออกแบบจากแนวความคิด “SANCTUARY ZEN” โดยเน้นความเรียบง่าย สีสันจาก ธรรมชาติ ไม้ หิน กรวด มาใช้ในการออกแบบ PATTERN พื้นและเลือกชุดเครื่องเล่นเน้นความเรียบง่าย เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาผ่านการเล่นเกมส์ ที่เน้นการหารฝึก ก้าว ปีนป่าย การเขย่ง การกระโดด การทรงตัว การกะระยะทาง พร้อมทั้งพัฒนากล้ามเนื้อสำคัญของขาส่วนบนเพื่อมความสามารถในการจับ การใช้กาลังแขนผ่านการปีนป่าย

LET’S DRIVE

โครงการ ฮาบิเทีย บอนด์ ราชพฤกษ์

ออกแบบพื้นที่การเล่นของเด็ก ผ่านการเคลื่อนไหวบนลู่และสนามหญ้าเรียบโล่ง เสริมสร้างพัฒนาการเพื่อช่วยเรียนรู้หลักการทรงตัว การควบคุมทิศทาง มิติสัมพันธ์ ช่วยสร้างความมั่นใจและปราศจากความกลัว ช่วยเพิ่มทักษะในการตัดสินใจ แก้ปัญหาผ่านการปั่นสไตร์เดอร์ พร้อมทั้งพัฒนากล้ามเนื้อขา ส่วนบน ส่วนล่าง ความสามารถในการจับ การใช้กำลังแขน และบังคับในการปั่น

บันไดงู

โครงการ บุราสิริ ราชพฤกษ์ – 345

ออกแบบจากแนวความคิด “วิถีไทย” มีแรงบันดาลใจจากของเล่นแบบไทย ๆ “ว่าวงู” ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกายและทักษะในการนับและอ่านตัวเลข เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เรียนรู้กฎกติกาและความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม พร้อมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่จากการ ปีน ป่าย กระโดด วิ่ง และกล้ามเนื้อมัดเล็กจาการใช้สายตาและกล้ามเนื้อมือ

MINI RACE

โครงการ คณาสิริ ลำลูกกา คลอง 2

ใช้แนวคิดในการออกแบบเส้นสายของสนามเด็กเล่นให้เสมือน “ลู่แข่งขัน” ซึ่งประกอบไปด้วยเลนขี่ จักรยานของเด็กและเนินปีนป่ายที่มีบันไดลื่น ใช้วัสดุพื้นที่ลดแรงกระแทก สีสันและลวดลายของพื้น อ้างอิงจากสนามแข่งรถ ให้รู้สึกเหมือนว่าจำลองสนามจริงเข้ามาในสนามเด็กเล่น และเลือกใช้โทนสีที่สดใสเพื่อความ น่าสนใจสำหรับเด็ก โดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ผ่านการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลู่แข่ง จักรยาน เนินปีนป่าย ไม้ลื่น ชิงช้า และไม้กระดก นอกจากเด็ก ๆ จะได้รับความสนุกเพลิดเพลินในการเล่นแล้ว ยังได้ออกกาลังกายฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ฝึกการเล่นร่วมกับคนอื่น เรียนรู้กติกาและระเบียบการเล่น ฝึก ความกล้าในการตัดสินใจ

เล่น นับ เลข

โครงการ เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา

ออกแบบสนามเด็กเล่นในรูปแบบ “เกมส์กระดานเรียงเลข” ผ่านการเล่น เดิน วิ่ง กระโดดบนพื้นสนามยางที่เป็นลวดลายตัวเลข ปีน ป่าย สัมผัสตุ๊กตาแมวขนาดใหญ่เด็กสามารถกระโดดเรียงตามเลขและจะเจอด่านเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ ที่ออกแบบมาให้เพิ่มทักษะทางร่างกาย การแก้ปัญหา เพิ่มพูนทั้งในส่วน IQ และ EQ ในการเล่นรวมกับเพื่อน ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองและร่างกาย ผ่านการเล่นเกมส์ที่เน้น การฝึกก้าว การวิ่ง การ กระโดด การกะระยะทางบนพื้นสนามยางที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อขาและการใช้กำลังแขน ผ่านการปีนป่าย บนเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังเพิ่มทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหาผ่านการเล่นและการนับตัวเลข

MAZE GARDEN

โครงการ เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ ประชาชื่น – แจ้งวัฒนะ

เป็นการออกแบบสนามเด็กเล่นเป็น “วงกต” เป็น Track การเล่นผ่าน Station ต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย และ จิตใจ ผ่านเครื่องเล่นที่มีลักษณะเป็นวงกต เพื่อฝึกฝนให้เกิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ช่วยพัฒนาทั้งในส่วน IQ และ EQ เพื่อน ๆ เรียนรู้ที่จะเข้าสังคมจากการเล่นร่วมกัน

FARMLAND

โครงการ บุราสิริ ปัญญา อินทรา เฟส 2

สนามเด็กเล่นที่ออกแบบโดยแนวความคิดหลัก New England Farmland ที่มีแรงบันดาลใจและการสร้างเรื่องราวผ่านกระบวนการต่าง ๆ ในฟาร์ม ผ่านการเล่น Playscape พร้อมทางพัฒนาด้านร่างกายผ่านการเล่น และกระตุ้นจินตนาการผ่าน Story Farmland ที่ สะท้อนวิถีธรรมชาติรอบตัวตีความมาเป็นเครื่องเล่นปลูก (เล่นกองทราย) – เก็บเกี่ยว (crop circle) – กักเก็บผลผลิต (โรง นา) – จัดจ่าย (fair เล่นสนุก) ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายผ่านการเล่นที่เน้นการฝึกก้าว การเขย่ง การทรงตัว และการกะระยะทาง ที่ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสำคัญของขาและกล้ามเนื้อแขน กระตุ้นจินตนาการผ่านการสร้างเรื่องราวที่สะท้อนวิธีธรรมชาติรอบตัว

ปีนป่าย กระจายแสง

โครงการ บุราสิริ วงแหวน – อ่อนนุช เฟส 2

สนามเด็กเล่นที่ออกแบบจากแนวความคิด DIAMOND การเจียรนัย ที่ทำให้เกิดเหลี่ยมมุมที่สะท้อนแสงสีต่าง ๆ ตีความเป็นเกมส์ DIAMOND HUNTER โดยมีวิธีการเล่นรูปแบบต่าง ๆ แทรกไปตามแต่ละเส้นสายของแสงสีเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ผ่านการเล่น อีกทั้งยังกระตุ้นจินตนาการผ่านการสร้างเรื่องราวที่ส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ การสำรวจ และการค้นพบสิ่งแปลกใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นด้าน อารมณ์และสังคมผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในขณะเล่น

ADVENTURE OF MARINE LIFE

โครงการ บุราสิริ บางนา สุวรรณภูมิ

สนามเด็กเล่นที่ออกแบบโดยการจำลองเรื่องราวใต้ท้องทะเลมาเสริมจินตนาการให้กับเด็ก ๆ โดยลวดลายและสีสันของพื้นสนามเด็กเล่น เพื่อสื่อถึงความลึกของน้ำทะเลในระดับที่ต่างกัน โดยแต่ละระดับความลึกก็จะมีสัตว์น้ำที่ต่างชนิดกันด้วย เครื่องเล่นแต่ละชิ้นจะจัดให้อยู่ในโซนต่าง ๆ ที่ผู้เล่นสามารถร้อยเรียงเรื่องราวการผจญภัยใต้ท้องทะเล เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ผ่านการเล่นที่เน้นการฝึกก้าว ปีนป่าย กระโดด ทรงตัว การกะระยะทาง ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสำคัญของขา ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง และเพิ่ม ความสามารถในการจับ ผ่านการปีนป่ายที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขน อีกทั้งยังทั้งกระตุ้นจินตนาการผ่านการสร้าง เรื่องราวที่ส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ การสำรวจ และการค้นพบสิ่งแปลกใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นด้าน อารมณ์และสังคมผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในขณะเล่น

ทั้งนี้ แสนสิริ มีความตั้งใจในการนำแนวคิด Complete Your Living Experience เพื่อเติมเต็มการชีวิตให้ครบสมบูรณ์แบบในทุกช่วงเวลาให้กับลูกบ้านของแสนสิริ เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีการใส่ใจพัฒนาการของลูก ๆ มักออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านตามพื้นที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน Sansiri Educational Playground มีโครงการนำร่องอยู่ทั้งหมด 9 โครงการทั่วกรุงเทพฯโดยในแต่ละโครงการก็จะมีคอนเซ็ปต์ของสนามเด็กเล่นที่แตกต่างกันออกไป

พบกับ Sansiri Educational playground มากกว่าสนามเด็กเล่น ในคอนเซ็ปต์ต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้ที่

  • โครงการ เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า – กาญจนาภิเษก , สนามเด็กเล่น เขย่ง ก้าว กระโดด
  • โครงการ ฮาบิเทีย บอนด์ ราชพฤกษ์, สนามเด็กเล่น Lest’s Drive
  • โครงการ บุราสิริ ราชพฤกษ์ – 345, สนามเด็กเล่น บันไดงู
  • โครงการ คณาสิริ ลำลูกกา คลอง 2, สนามเด็กเล่น Mini Race
  • โครงการ เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา, สนามเด็กเล่น เล่น นับ เลข
  • โครงการ เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ ประชาชื่น – แจ้งวัฒนะ, สนามเด็กเล่น Maze Garden
  • โครงการ บุราสิริ ปัญญา อินทรา เฟส 2, สนามเด็กเล่น Farmland
  • โครงการ บุราสิริ วงแหวน – อ่อนนุช เฟส 2, สนามเด็กเล่น ปีนป่ายกระจายแสง
  • โครงการ บุราสิริ บางนา สุวรรณภูมิ, สนามเด็กเล่น  Adventure of Marine Life

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ : http://bit.ly/SansiriEducationalPlayground-8

#SansiriBestYearEver #SansiriEducationalPlayground #CompleteYourLivingExperience