หลังจากเริ่มงานก่อสร้าง ฐานรากไปซักพัก วันนี้ คุณวู้ดดี้-ธนพล ศิริธนชัย แห่ง Golden Land Development ก็พาพวกเรามาอัพเดทบรรยากาศล่าสุดของโครงการ พร้อมเผยแผนพัฒนาบริเวณถ. พระรามสี่เพิ่มเติม

Image 1/3

ความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จเกือบ 100% หรือคิดเป็น 20% ของความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งโครงการ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาผู้เช่าออฟฟิศและรีเทลที่มาร่วมสร้างตำนานสามย่านบทใหม่ไปพร้อมกัน

สำหรับภาพรวมพื้นที่สำนักงาน คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2560-2562 จะมี supply พื้นที่ให้เช่าประมาณ 400,000 ตร.. โดยแบ่งออกเป็น

  • ปี 2560 ประมาณ 180,000 ตร..
  • ปี 2561 ประมาณ 132,000 ตร..
  • และปี 2562 ซึ่งเป็นปีเดียวกับกับโครงการสามย่านมิตรทาวน์จะมีพื้นที่เพียง 85,000 ตร..

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานบนถ.พระรามสี่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 10 ปีพบว่ามีอัตราเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยประมาณ 700-900 บาท/ตร..  ซึ่งคาดว่าอาคารเปิดใหม่จะสามารถทำราคาค่าเช่าได้สูงกว่าอัตราดังกล่าว

Image 1/2

ในการพัฒนา Samyan Mitrtown ทาง Golden Land ร่วมทุนกับ TCC Asset จัดตั้ง บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด โดย Golden Land ถือหุ้น 49% และ TCC Asset 51% ของทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท เพื่อรับผิดชอบโครงการดังกล่าว เนื่องจากถือเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูงถึง 8,500 ล้านบาท และมีระยะเวลาคุ้มทุนนานถึง  10 ปี โดยโกลเด้นแลนด์ได้รับสิทธิ์เป็นผู้พัฒนาที่ดินทั้ง 13 ไร่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี