ปัญหาหนี้ครัวเรือนยังคงเป็นเรื่องน่าปวดหัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทาง SAM หรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้วิเคราะห์และเตรียมปรับกลยุทธ์ในเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการหนี้ NPL ทรัพย์สินรอการขาย NPA และการประมูลซื้อ NPL จากสถาบันการเงินต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายลงทุนไว้ของปีนี้ไว้ที่ 5,000 ลบ. (ปัจจุบันประมูลไปแล้ว 1,000 ลบ.)

นอกจากนี้ ทางคุณนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้เปิดเผยผลดำเนินงาน ณ Q1/2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้

NPL
ภาระหนี้ตามบัญชี 359,527 ลบ.
จำนวนลูกหนี้ 19,141 ราย

 

NPA
ทรัพย์สินรอการขาย 3,801 รายการ
มูลค่า 21,958 ลบ.

สำหรับปี 2560  SAM ได้ตั้งเป้าเงินสดรวมไว้ที่ 10,264 ลบ. ซึ่งมาจาก

  • NPL  6,304 ลบ.
  • NPA 3,960 ลบ.

ตั้งแต่ไตรมาสแรก ได้ปรับโครงสร้างหนี้ NPL มูลค่า 8,682 ลบ.  และจำหน่าย NPA ได้ 975.81 ลบ. รับชำระเป็นเงินสดแล้ว 1,446 ลบ.

ในส่วนของการบริหารจัดการ NPA  นั้น ทาง SAM ถือว่ามีทรัพย์สินที่มีคุณภาพและปริมาณมากพอกระจายอยู่ทั่วประเทศ  โดยเฉพาะทรัพย์สินในทำเลทองที่สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้า 18 กลุ่มจังหวัด ที่รัฐบาลพร้อมผลักดัน  นอกจากนี้ยังมีทรัพย์น่าสนใจในพื้นที่เขต 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่สอดคล้องกับนโยบาย EEC โดยช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีทรัพย์สินที่ขายไป คิดเป็นมูลค่าราว 500 ลบ.