S Hotel and Resort หรือ SHR ในเครือ Singha Estate เปิดกำไร 9 เดือนแรก 783 ลบ.

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ปลื้มกำไรจากการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2562 แตะ 783 ล้านบาท เติบโตกว่า 9% มั่นใจหลัง IPO โครงสร้างเงินทุนและผลประกอบการจะแข็งแกร่งขึ้นอีก

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ ‘SHR’ เปิดเผยว่า รายได้และกำไรจากการดำเนินงานหรือ EBITDA ในรอบ 9 เดือน ปี 2562 ของ บริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายได้ของบริษัทฯ ในรอบ 9 เดือน ปี 2562 อยู่ที่ 2,639 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 66% และ EBITDA ในงวด 9 เดือน ปี 2562 อยู่ที่ 783 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 9% เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้เต็ม 9 เดือนของโรงแรม 6 แห่ง ในกลุ่ม Outrigger และการรับรู้รายได้บางส่วนของโรงแรม 2 แห่ง ในโครงการ CROSSROADS ที่บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งโดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเพราะ 9 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำกว่า 260 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้บริการโรงแรม 2 แห่ง ใน CROSSROADS ในช่วงต้น ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจโรงแรมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีภาระต้นทุนทางการเงินที่กู้ยืมจากธนาคารมากกว่า 150 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อโรงแรม Outrigger เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำและเกิดขึ้นในปีนี้เพียงปีเดียว

“บริษัทฯ มั่นใจว่าหลังจากได้เงินทุนที่ระดมทุนได้จาก IPO ในครั้งนี้ มาเสริมความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนให้บริษัทฯ ด้วยการชำระคืนเงินกู้เพื่อซื้อกิจการนี้จะลดภาระต้นทุนทางการเงินในส่วนนี้ได้ ประกอบกับโรงแรม 2 โรงแรมใน CROSSROADS ที่จะเปิดดำเนินการเต็มปีในปีหน้า ซึ่งผลตอบรับในช่วงแรกจากนักท่องเที่ยวก็เป็นไปด้วยดี เรามั่นใจว่าด้วยพื้นฐานของกำไร EBITDA ที่ดีอยู่แล้วสำหรับโรงแรมที่เปิดดำเนินการอยู่เดิม 8 โรง พร้อมกับปัจจัยบวก 2-3 ประการดังกล่าว ผลประกอบการปีต่อไปต้องเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแน่นอน” นายเดิร์ก กล่าว

SHR เป็น Holding Company ที่เน้นลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนในราคาที่เข้าถึงได้ (Affordable Luxury) ที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมระดับโลก ปัจจุบัน SHR มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 4,647 ห้อง จากโรงแรมและรีสอร์ทจำนวน 39 แห่ง ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐมอริเชียส และ สหราชอาณาจักร ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา SHR เป็นบริษัทในธุรกิจโรงแรมที่มีอัตราการเติบโตของการเพิ่มขึ้นของรายได้และจำนวนห้องสูงที่สุด เมื่อเทียบกับคู่แข่งเทียบเคียงในอุตสาหกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการเติบโตทั้งในรูปแบบของการเติบโตบนทรัพย์สินของตัวเอง (Organic Growth) และในรูปแบบของการเข้าซื้อกิจการ (Inorganic Growth)