ก่อนจะจบครึ่งปีแรก วันนี้มีนัดคุยกับคุณวิชัย วิรัตกพันธ์ุรักษาการณ์ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ผู้มาช่วยอัพเดท ภาพรวมตลาด พร้อมชี้แจงเรื่องภาวะฟองสบู่ ที่นักวิชาการหลายท่านกังวล จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร