IMG_0786 2

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขต กทม.-ปริมณฑล( 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 มีจำนวนยูนิตสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่รวมประมาณ 58,900 ยูนิต เพิ่มขึ้น 8% เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนประมาณ 54,000 ยูนิต แบ่งเป็น ห้องชุด 32,900 ยูนิต บ้านเดี่ยว 16,600 ยูนิต ทาวน์เฮ้าส์ 6,900 ยูนิต อาคารพาณิชย์ 1,600 ยูนิต และบ้านแฝด 900 ยูนิต โดยเป็นในเขต กทม. จำนวน 26,000 ยูนิต ลดลง 9% และในปริมณฑลทั้ง 5 จังหวัดรวมกันจำนวน 32,900 ยูนิต เพิ่มขึ้น 28% 

S__40230940

ในส่วนของพื้นที่ที่มีจำนวนที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. บางบัวทอง 1,500 ยูนิต
  2. เขตบางขุนเทียน 1,300 ยูนิต
  3. อำเภอเมืองสมุทรสาคร 1,200 ยูนิต
  4. อำเภอเมืองสมุทรปราการ 1,100 ยูนิต
  5. อำเภอบางพลี 1,000 ยูนิต

S__40230939

ประเภทห้องชุด 5 อันดับแรกได้แก่

  1. อำเภอธัญบุรี 7,800 ยูนิต
  2. อำเภอนนทบุรี 4,300 ยูนิต
  3. อำเภอเมืองสมุทรสาคร 2,700 ยูนิต ซึ่งจำนวนนี้ทั้งหมดเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรท่าจีน 1-3
  4. อำเภอเมืองนครปฐม 2,200 ยูนิต เป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรพระประโทน 1-2 จำนวน 1,200 ยูนิต

DSCF8446

ส่วนที่เหลือเป็นโครงการของเอกชน และเขตลาดกระบัง อย่างไรก็ตามในครึ่งปีแรกมีอาคารชุดเอื้ออาทรสร้างเสร็จของการเคหะแห่งชาติ 5 โครงการรวม 85 อาคาร รวม 3,900 ยูนิต

บ้านเอื้ออาทร20

ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขนกรุงเทพ-ปริมณฑล (5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์รวมกันประมาณ 101,200 ยูนิต เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 83,400 ยูนิต แบ่งเป็น ห้องชุด 54,600 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 54% ทาวน์เฮ้าส์  27,200 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 27% บ้านเดี่ยว 11,300 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 11% อาคารพาณิชย์ 5,500 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 5% และบ้านแฝด 2,600 ยูนิต

thinkofliving-living-expo-paragon-2016-banner5