REIC เปิดบริการเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมอบหมายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่อยู่อาศัยมือสอง และเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนทั่วไปสามารถแสดงอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนสินเชื่อ Reverse Mortgage ตามนโยบายภาครัฐ ในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และส่งผลต่อความต้องการอสังหาริมทรัพย์ใหม่อีกด้วย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำ Web Application ของระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองในชื่อเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง (www.taladnudbaan.com) ที่ประกอบด้วยทรัพย์จากหน่วยงาน SFI’s กรมบังคับคดี ธนาคารกรุงไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จำนวน 30,000 กว่ารายการ และพร้อมจะนำระบบ Go Live และเปิดใช้งานระบบ (Soft Launch) ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2562

เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง (www.taladnudbaan.com) มีฟังก์ชั่นการใช้งานดังนี้

 • ค้นหาทรัพย์สามารถค้นหาทรัพย์ได้ง่าย
 • ค้นหาทรัพย์โดยละเอียดสามารถค้นหาทรัพย์โดยละเอียดตามเงื่อนไข
 • ค้นหาทรัพย์จากหน่วยงานสามารถค้นหาทรัพย์ได้จากหน่วยงานต่างๆ
 • ตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจสมาชิกประเภทผู้ซื้อสามารถจัดเก็บรายการทรัพย์โปรดที่สนใจไว้ใน “บัญชีของฉัน”ได้ และสามารถบันทึกทรัพย์สูงสุดได้ 10 รายการ โดยระบบจะแสดงรายการจัดเก็บทรัพย์โปรดที่สมาชิกประเภทผู้ซื้อเลือกเก็บไว้
 • เปรียบเทียบผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั่วไปสามารถเปรียบเทียบทรัพย์ที่ต้องการได้ สามารถเลือกทรัพย์สูงสุดได้ 2-5 รายการ
 • เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั่วไปสามารถเปรียบเทียบรายการทรัพย์ที่เลือกไว้ด้วยระบบการให้คะแนนเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ สามารถเลือกเปรียบเทียบทรัพย์ด้วยระบบสูงสุดได้ 2-5 รายการ
 • บันทึกการค้นหาสมาชิกประเภทผู้ซื้อสามารถบันทึกการค้นหา โดยระบบจะคอยแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อมีทรัพย์ใหม่ที่ตรงกับเงื่อนไขที่บันทึกการค้นหาไว้ของคุณเข้ามา สามารถบันทึกค้นหาสูงสุด 5 การค้นหา
 • บันทึกการค้นหาระบบจับคู่ทรัพย์ระบบจะแสดงรายการที่สมาชิกประเภทผู้ซื้อบันทึกการค้นหาไว้ระบบจะคอยแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อมีทรัพย์ใหม่ที่ตรงกับเงื่อนไขที่บันทึกการค้นหาไว้ของคุณเข้ามา โดยบันทึกค้นหาสูงสุด 5 การค้นหาสามารถแก้ไขและลบรายการที่บันทึกไว้ได้
 • แจ้งความสนใจทรัพย์สมาชิกประเภทผู้ซื้อสามารถแจ้งความสนใจทรัพย์ไปยังธนาคารเจ้าของทรัพย์ สามารถแจ้งสนใจทรัพย์สูงสุด 5 ทรัพย์
 • แจ้งความสนใจทรัพย์ระบบจะแสดงรายการทรัพย์ที่สมาชิกประเภทผู้ซื้อแจ้งความสนใจไว้แจ้งสนใจทรัพย์สูงสุด 5 ทรัพย์สามารถแก้ไขและลบรายการที่บันทึกไว้ได้
 • การปรับปรุงรายการทรัพย์เจ้าของทรัพย์รายการนี้สามารถยืนยันการเป็นเจ้าของทรัพย์ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงรายการข้อมูลทรัพย์ได้
 • แผนที่ทรัพย์แต่ละรายการสามารถแสดงแผนที่และดูสถานที่ใกล้เคียงได้
 • คำนวณค่าผ่อนบ้านทรัพย์แต่ละรายการสามารถ คำนวณค่าผ่อนบ้านได้
 • สนใจสินเชื่อทรัพย์แต่ละรายการแสดงทางเลือกเพื่อขอสินเชื่อบ้านได้ และสามารถติดต่อผู้ให้บริการสินเชื่อได้เพื่อขอคำแนะนำได้
 • เครื่องมือการคำนวณเครื่องมือช่วยในการคำนวณ
 • กิจกรรมเมนูกิจกรรม แสดงข้อมูลงานกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาฯและอื่น
 • บทความน่ารู้เมนูบทความน่ารู้ จะแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาฯ ต่างๆ
 • ข่าวสารองค์กรเมนูข่าวสารองค์กรจะแสดงข่าวสารประจำวันเกี่ยวกับอสังหาฯ แยกตามหมวด