โครงการ Real Tech 2017 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในยุคแห่งการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP)ที่รวบรวมกลุ่มธุรกิจ Start Up และมืออาชีพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมมนาจากวิทยากรพิเศษ  พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ , ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม, ดร.โสภณ พรโชคชัย, คุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล, ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์, James Duan, คุณธนากร ธนวริทธิ์  ผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้นำที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจ พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยแนะนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพันธมิตรในด้านต่างๆ

กำหนดการจัดกิจกรรม

  • วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น.
  • สถานที่ ณ โรงละคร อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท ชั้น 16