DSCN5710
พฤกษา เรียลเอสเตท โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2557  เติบโตเพิ่มขึ้นทั้งรายได้และกําไร พร้อมเปิดโครงการใหม่เพิ่มอีกในช่วงครึ่งปีหลังจํานวน 35 โครงการ มูลค่า 41,400 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นโครงการที่เปิดรวมทั้งปี 73 โครงการ มูลค่า 7.24 หมื่นล้าน
 DSCN5717
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการครึ่งปีแรก ประจําปี 2557 ว่า บริษัทฯ สามารถทํารายได้ 18,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มีรายได้ 15,336 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิสูงถึง 2,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไร 2,182 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากสินค้าในกลุ่มทาวน์เฮาส์ สูงถึง 60% จากบ้านเดี่ยว 23% คอนโดมิเนียม 16% และจากโครงการในต่างประเทศ 1%
DSCN5720
แม้เศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวจากภาวะวิกฤติทางการเมืองในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดรวมอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตลดลงประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ผ่านมา แต่พฤกษา เรียลเอสเตท ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทฯ จับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรียลดีมานด์ อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าไปยังเซ็กเมนต์อื่นๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น
DSCN5723
ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัวบ้านเดี่ยวระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ “The Plam” บนถนนพัฒนาการ ราคา 9 – 25 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเพิ่มสัดส่วนโครงการในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายและรายได้ทั้งปีที่ 43,000 ล้านบาท และ 42,000 ล้านบาท ตามลําดับและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งปีดังกล่าว จึงมีแผนเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งปีจํานวนรวมทั้งสิ้น 73 โครงการ มูลค่า 72,400 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการแนวราบ 80% และแนวสูง 20% ทั้งนี้ได้ทําการเปิดขายแล้วในช่วงครึ่งปีแรกจํานวน 38 โครงการ มูลค่า 31,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยเปิดในครึ่งปีหลัง
DSCN5725
ด้าน นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อํานวยการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2557 บริษัทจะสามารถทํายอดขายและรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการที่เปิดขายอยู่ (Active Projects) ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 57 รวม 176  โครงการ มูลค่า 7.3 หมื่นล้านบาท รวมถึงโครงการใหม่ที่มีแผนจะเปิดในครึ่งปีหลัง 2557  อีก 35 โครงการ มูลค่า 4.14 หมื่นล้านโดยจะเน้นกลยุทธ์การบริหารรอบธุรกิจ (BusinessCycle Time) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจ 
DSCN5721
ปัจจุบัน ณ เดือน มิ.ย. 57 สําหรับบ้านแนวราบ พฤกษาสามารถลด รอบธุรกิจ (Business Cycle Time) เหลือเพียง 96 วัน จากเดิม 146 วัน ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากมีการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างด้วยระบบ REM (Real Estate Manufacturing) การใช้ผลิตภัณฑ์ Precast สําหรับบ้านแนวราบ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพ ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และสามารถบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี โดยล่าสุดได้พัฒนาระบบห้องน้ําสําเร็จรูปที่หล่อมาจากโรงงาน Pruksa  Precast เพื่อนํามาใช้กับคอนโดมิเนียมแล้วบางโครงการ และมีแผนจะนําไปใช้กับโครงการทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยวในอนาคตด้วย
DSCN5724
ส่วนแผนการลงทุนในต่างประเทศที่เคยวางไว้ ขอเน้นไปที่อินเดียก่อน ส่วนเวียดนาม มัลดีฟ และ อินโดนีเซีย  อาจต้องชะลอไว้สักพัก
DSCN5726