89092

AIS Fibre  จับมือ Property Perfect ร่วมพัฒนา Perfect Digital Village Powered by AIS Fibre หมู่บ้านดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย โดยการนำเทคโนโลยีเทคโนโลยีบรอดแบรนด์ที่ดีที่สุดผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง Fiber 100% ของ AIS Fibre เข้าถึงทุกโครงการของ Property Perfect ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมกว่า 40 โครงการ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

89070

นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Property Perfect กล่าวว่า ที่ผ่านมา Property Perfect นำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งโครงข่างประสิทธิภาพสูงจาก AIS สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม แบะเป็นที่มาของความร่วมมือในการพัฒนา Perfect Digital Village ขึ้น สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าได้รอบด้าน และน่าจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของการอยู่อาศัยที่ผู้ซื้อบ้านจะต้องคำนึงถึง

AIS Fibre ได้วางเครือข่าวดิจิทัลในบ้าน ครอบคลุมโครงการของ Property Perfect ที่ดำเนินการอยู่รวม 43 โครงการ ทาวน์โฮม  8 โครงการ และคอนโดมิเนียม 16 โครงการ

89085

ด้าน Property Perfect ครึ่งปีหลังวางแผนเปิด 12 โครงการ มูลค่าประมาณ 25,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายได้ไว้ 16,000 ล้านบาท ซึ่งหลังจากที่ควบรวมกับ Grand Asset เป้าจะถูกปรับเพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาท