Plus Property เดินหน้าตามแผน “Sole Agent” ชูกลยุทธ์พาร์ทเนอร์ชิพ แบบ 360˚ตั้งเป้าบริหารงานขายขยายสู่ระดับกลาง-บน รองรับการเติบโตของตลาด

นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองการผู้จัดการ สายงานบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจ Sole Agent หรือ การให้บริการตัวแทนขายและทำการตลาด ใน 3 ปี ว่า บริษัทได้วางแผน 3 ปี ในการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับลูกค้าซึ่งมุ่งเน้นผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กลุ่มบริษัทมหาชน และกลุ่มทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ที่ได้ไว้วางใจให้บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการวางแผนพัฒนาโครงการ

สำหรับเป้าหมายในการเป็นพาร์ทเนอร์กับลูกค้า บริษัทได้ตั้งเป้าในระยะ 3 ปี จะใช้กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาขยายการพัฒนาโครงการเพื่อขาย จากโครงการในระดับ C, C+ ไปสู่กลุ่มตลาดบนมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในเซกเมนต์นี้ อย่างไรก็ตามแผนการขยายฐานลูกค้าของบริษัทจะให้ความสำคัญของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก โดยเข้าไปให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการเจาะตลาดในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการกำหนดราคา กลยุทธ์การขาย การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่ผู้ประกอบการคาดหวัง

อย่างไรก็ตามในปี 2561 นี้ บริษัทได้เตรียมตัวรองรับการแข่งขันและพัฒนาการทำงานของ Sole Agent ด้วยการยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เป็น Sole Agent 360˚ พัฒนาศักยภาพของพนักงานขาย ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานขาย เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างการเข้าใจตลาดในเชิงลึกมากขึ้น เดินหน้าขยายการให้บริการ ให้ครบวงจร และมีแผนจะขยายการให้บริการหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสในการปิดการขายกลุ่มลูกค้าต่างชาติ

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารวม 13 โครงการ มูลค่าโครงการโดยประมาณอยู่ที่ 15,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีโครงการใหม่เข้ามาเพิ่มในช่วงที่เหลือของปีอีกราว 3 โครงการ มูลค่ารวมอยู่ที่ 4,500 ล้านบาท รวมทั้งปีคาดว่าจะมีจำนวนโครงการรวม 16 โครงการ มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 40% กลุ่มบริษัทมหาชน