mrtplus1Credit: Facebook MRT Purple Line

รฟม.และ BEM เปิดให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT แลกบัตรโดยสาร MRT PLUS เพื่อให้นำไปใช้งานกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง(เตาปูน-บางใหญ่) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ รูปแบบของบัตรเป็นตั๋วร่วมที่สามารถใช้งานร่วมกับสายสีม่วงและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ทันที  ซึ่งรฟม. ผลิตออกมาจำนวน 400,000 ใบ แบ่งเป็น 4 รูปแบบตามประเภทการใช้งาน

  1. บัตร MRT PLUS รูปแบบบัตรสีฟ้า ใช้งานกับบุคคลทั่วไป
  2. บัตร MRT PLUS รูปแบบบัตรสีส้ม ใช้งานกับนักเรียน นักศึกษา บัตร
  3. MRT PLUS รูปแบบบัตรสีชมพู ใช้งานกับเด็ก
  4. บัตร MRT PLUS รูปแบบบัตรสีเขียว ใช้งานกับผู้สูงอายุ

mrtplus2

ทั้งนี้ จะมีการวางจำหน่ายบัตร MRT PLUS ในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมๆ กับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงอย่างเป็นทางการ โดยผู้โดยสารที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถานี MRT สายสีม่วงทุกสถานี ส่วนผู้โดยสารที่ถือบัตรรุ่นเก่า สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นบัตรรุ่นใหม่ได้ที่สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

สำหรับสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยน เนื่องจะระบบเดิมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบซอฟ์แวร์ใหม่ให้สามารถรองรับการใช้งานระบบตั๋วร่วมโดยการใช้งานผู้ใช้บริการจะแตะเข้า-ออกระบบจะคิดค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังจะสามารถนำไปใช้งานกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ในระยะต่อไปอีกด้วย (ส่วนตั๋วร่วม…ก็ยังต้องรอต่อไป)
 ที่มาข่าว: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,168 วันที่ 23 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559