นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ MQDC กล่าวในงานเสวนา  Autodesk University ASEAN2017 ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการยกระดับกระบวนการออกแบบและกระบวนการก่อสร้างของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท MQDC

คุณสุทธากล่าวอธิบายถึงวิธีการใช้โปรแกรม Building Information Modeling (BIM) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน ประหยัดเวลาการทำงาน และยังลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“เรามีความเชื่อมั่นในการมองหากรอบการดำเนินงานที่ดีที่สุดเพื่อนำไปปฎิบัติเสมอ สิ่งนี้จึงเป็นเหตุให้เรามีการค้นคว้าและศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะสรรหาแนวทางที่จะพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการทั้งหมดนี้ได้มุ่งเน้นไปในการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่สร้างความยั่งยืน ซึ่งMQDC เราเรียกกระบวนการและนวัตกรรมดังกล่าวโดยรวมว่า นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation)”

MQDC ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการออกแบบและก่อสร้างในโครงการอสังหาฯ ของบริษัท เช่นโครงการ WHIZDOM 101 ซึ่งเป็นโครงการอสังหาฯ แบบมิกซ์ยูส บนแนวรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainnovation,” นายสุทธากล่าว

“เราได้ทำงานร่วมกับนักออกแบบ วิศวกร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยไปอีกระดับ เครื่องมืออย่างเช่น BIM สามารถถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของโครงการอสังหาฯ เช่น WHIZDOM 101 ซึ่งเป็นโครงการที่มีการใช้เครื่องมือ BIM ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ซึ่งทำให้เราสามารถประหยัดทรัพยากรในการก่อสร้าง และเป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท การใช้แบบจำลอง 3D บนคอมพิวเตอร์สามารถลดการออกแบบที่ขัดแย้งกัน ลดการสูญเสียในขั้นตอนการก่อสร้าง ลดการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง และยังช่วยลดเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย แนวทางดังกล่าวได้ช่วย MQDC ในการบรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า”

นายสุทธายังได้กล่าวถึงการนำแนวทางและมาตรฐานในการพัฒนาอสังหาฯ ที่ดีจากต่างประเทศ มาใช้กับประเทศไทย นายสุทธาได้เคยร่วมพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นโครงการ Harvard University Allston และโครงการ World Trade Center ใน New York

“กระแสความตระหนักถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นกำลังก่อตัวขึ้น ดังนั้นการนำมาตรฐานการก่อสร้างในระดับนานาชาติมาใช้ จะทำให้เราสามารถลดการใช้ทรัพยากรและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการ” นายสุทธากล่าว

“MQDC ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเราทุกโครงการ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา และยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย”