คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) แต่งตั้ง มิส เฮ จูน พาร์ค (Hye June Park) กำกับการดูแล บริษัท แอสเพน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Aspen Corporation Limited) ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักอาศัย เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุและผู้เกษียณอายุทั้งที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือต้องการความช่วยเหลือ โดยมีคุณศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร คุณวีรวรรณ สุวรรณชาติ และ ดร. ศิรินาถ แสณภ์ เจมิสัญฐ์ ผู้อำนวยการ บริษัท แอสเพน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นสักขีพยาน ที่อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ ชั้น 40 เมื่อวันก่อน