MINI LIVING โปรเจ็คต์นวัตกรรมสำหรับการอยู่อาศัยของโลกอนาคตภายใต้คอนเซ็ปต์ Creative Use of Space จาก MINI แบรนด์รถยนต์สัญชาติอังกฤษ ในงาน China House Vision 2018 ปีนี้ พื้นที่อยู่อาศัยของ MINI มาพร้อมกับ MINI Living Urban Cabin ที่มินิสมชื่อด้วยขนาดเพียง 15 ตารางเมตร แต่สร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแนวความคิด Big Life, Small Footprint ผ่านงานดีไซน์อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างการใช้ผนังธรรมดาให้เกิดฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เช่น ผนังหมุดสำหรับติดตั้ง Accessories และปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ ผนังหมุนได้ที่กลายเป็นฟังก์ชั่นเมื่อต้องการใช้งานอย่างโต๊ะหรือเตียงที่เพียงเลื่อนก็เลือกตำแหน่งการใช้งานได้ทั้งข้างนอกและข้างในบ้าน Urban Cabin ครั้งนี้ในงานที่ปักกิ่ง MINI ได้สถาปนิกในท้องถิ่นอย่าง PENDA มาเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก “หู่ทง” ชุมชนเก่าแก่ของขุนนางจีนที่อาศัยรายล้อมพระราชวัง และเกิดเป็นจุดเด่นที่ระยะห่างระหว่างอาคารที่แคบเพียง 40 เซนติเมตรเท่านั้น จึงต้องใช้สอยพื้นที่ทั้งในบ้านและพื้นที่สาธารณะร่วมกับเพื่อนบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากแนวคิดนี้ต่อยอดมาเป็นงานออกแบบของ MINI Living Urban Cabin ในธีม Reflection หมายถึงการสะท้อนวัฒนธรรมการอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมของหู่ทง ตัวบ้านมีลักษณะเป็นห้อง 2 ห้องที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่อย่างเชื่อมต่อ สะท้อนการหลอมรวมกันของพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ส่วนตัวแบบที่หู่ทงเป็น MINI Urban Cabin นี้จึงถูกสร้างขึ้นในรูปแบบไมโครอพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่ 15 ตารางเมตร แต่มีการเลือกใช้กลไกทางการออกแบบ เช่น ดึง พับ พลิก และติด เพื่อพลิกแพลง และสร้างสรรค์ให้เกิดฟังก์ชั่นที่สร้างประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ที่จำกัด

#MINI #MINILiving #BigLifeSmallFootprint #ADVERTISEMENT #UrbanLiving