Mazarine รัชโยธิน – พิพัฒณ์ นิยะถิรกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY – SIMPLY MAKES SENSE. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากบริษัทผู้รับเหมาคุณภาพ ได้แก่ ธรรมจักร นันทวิทยาภรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวคอน จำกัด, กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน), สุรชาติ เชาว์เปี่ยมจิตต์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด, สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และ จักรพงศ์ วงศ์เจริญสถิตย์ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

พร้อมใจกันเข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและร่วมเป็นสักขีพยานความสำเร็จงานก่อสร้างโครงการ “แมสซารีน รัชโยธิน” (MAZARINE Ratchayothin) อาคารที่พักอาศัยสูง 37 ชั้น เพียง 0 เมตรจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีรัชโยธิน รวม 476 ยูนิต มูลค่ากว่า 2,900 ล้านบาท พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป