หลังจากการปรากฏตัวของคุณโก้ชานนท์ บอสใหญ่ของอนันดาฯ ในงานแถลงข่าวแผนธุรกิจประจำปีของ LPN เมื่อเดือนก่อนจนเกิดกระแสมโนไปต่างๆนานาว่าทั้งสองค่ายน่าจะมีแผนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้วยกัน และเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา ทาง LPN ก็ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย Lumpini Management Service (LPS) หลังจากที่มีการเพิ่มทุน และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มเข้ามา คือ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN) และบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) (PYLON) ทำให้สัดส่วนของถือหุ้นของ LPN ในบริษัทย่อย LPN คงเหลือ 51% โดยมีรายละเอียดผู้ร่วมทุนดังนี้

รายชื่อบริษัทที่ร่วมถือหุ้นใน LPS หลังปรับโครงสร้าง

เดิมที่ LPS จะบริหารจัดการให้เฉพาะโครงการในกลุ่ม LPN โดยมีหน้าที่เป็นตัวแทนจากบริษัทในการเจรจาและควบคุมงานก่อสร้างโครงการของผู้รับจ้างทั้งหมดซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการเช่นบริษัทออกแบบบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทค้าวัสดุฯลฯซึ่งหลังจากปรับโครงสร้างของบริษัทฯจะทำให้สามารถหารายได้จากลูกค้าภายนอกได้

แผนการดำเนินงานของ LPS ในปี 2560 นอกเหนือจากการรับงานของบริษัท คือ การรับงานจากลูกค้าภายนอก โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในช่วงเริ่มต้นคือ ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดการณ์มูลค่าโครงการประมาณ 1,350 ลบ.