lpn-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94

LPN Research & Development เปิดเผยถึงข้อมูลสรุปสถานการณ์อาคารชุดในปี 2559 ว่า ภาพรวมการเปิดตัวอาคารชุดในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการอาคารชุดใหม่รวม 80 โครงการ จำนวน 42,464 ยูนิต โดยมีทำเลที่มีการเปิดตัวมากที่สุด 3 ทำเลได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีม่วง และ ทำเลรังสิต-นครนายก ทั้งนี้คาดว่าในไตรมาส 4 นี้จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณ 15,000 ยูนิต อย่างไรก็ตามในปีนี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการอาคารชุดใหม่รวมทั้งสิ้น 55,000-60,000 ยูนิต ลดลงจากที่คาดการณไว้เมื่อปีก่อนที่ 5% หรือ 60,000-65,000 ยูนิต

ในส่วนของมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) ลดลง 39% เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากโครงการที่มีการเปิดตัวส่วนใหญ่เป็นโครงการในระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท และ ระดับราคา 2-3 ล้านบาท คิดเป็น 50% ของโครงการที่เปิดตัวทั้งหมด อย่างไรก็ตามคาดว่าผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีการเปิดตัวโครงการและมีมูลค่าโครงการรวมมากกว่า 80,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 4 นี้

อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการใหม่มากขึ้น โดยมีการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 29 โครงการ รวม 14,020 ยูนิต เทียบกับไตรมาส 2 ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ 26 โครงการ รวม 12,789 ยูนิต ซึ่งมีสัดส่วนระดับราคา 2-3 แสนบาท ที่ 39% ระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท 28% ของสัดส่วนตลาดทั้งหมด ขณะที่โครงการในกลุ่มตลาดบนมียอดขายสูงสุด โดยกลุ่มระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้น มียอดขายสูงถึง 30% ซึ่งภาพรวมในไตรมาส 3 มีอัตราการเปิดตัวเพิ่มมากขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

ที่มาข่าว: ไทยโพสต์