LADAWAN-ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า

Land & Houses ตั้งเป้าหมายแผนการดำเนินงาน ในปี 2564 โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย (Booking) 28,000 ล้านบาท และเป้าหมายรับรู้รายได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ 30,000 ล้านบาท

สาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2563 มีดังนี้

 • เปิดโครงการใหม่ 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 28,620 ล้านบาท
 • ซื้อที่ดิน มูลค่าโดยรวม 4,600 ล้านบาท
 • ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า มูลค่ารวม 2,200 ล้านบาท
 • ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 8,400 ล้านบาท ระยะเวลา 2-3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.29% ต่อปี
 • บริษัท LHMH ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอีก 1 โครงการ คือ โครงการ Grande Centre Point Lumpini บนที่ดิน 6-2-73.5 ไร่ ในรูปแบบ Mixed Use ประกอบด้วย โรงแรม จำนวน 512 ห้อง อาคารสำนักงาน 13,000 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน 4,830 ล้านบาท แล้วเสร็จประมาณ Q1/2567
 • บริษัท LH USA ได้ขายโครงการอพาร์ทเมนท์ The Mode Residence ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ให้กับบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ในราคา 80.05 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย ประมาณ 2,415 ล้านบาท โดยมีกำไรก่อนภาษีประมาณ 13.77 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 416 ล้านบาท
 • ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 47,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 92% และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3%
 • ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายจ่ายด้านการลงทุนประมาณ 6,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายในการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 4,600 ล้านบาท และรายจ่ายในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า มูลค่ารวม 2,200 ล้านบาท ประกอบด้วย

1 )การลงทุนในการพัฒนาโครงการ Shopping Mall – Terminal 21
จำนวน 900 ล้านบาท
2) การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเมนต์ จำนวน 1,300 ล้านบาท

สำหรับในปี 2564 บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนไว้ทั้งหมดประมาณ 11,000 ล้านบาท
ประกอบด้วยงบสำหรับการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 6,000
ล้านบาท และงบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท
และมีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกจำนวน 12,000 ล้านบาท

จากแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 คาดว่า ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเมื่อสิ้นปี 2563 โดยจะมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยลดลงกว่าระดับเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2563 เล็กน้อย

แผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

ณ ต้นปี 2564 บริษัทฯมีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 75 โครงการ โดยเป็นโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 45 โครงการ และต่างจังหวัด 30 โครงการ และในปี 2564 นี้ บริษัทมีแผนการดำเนินงานเปิดโครงการใหม่ 12 โครงการ มูลค่ารวม 20,660 ล้านบาท แบ่งแยกเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 11 โครงการ และต่างจังหวัด 1 โครงการ ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัยได้ดังนี้ (โครงการที่ Mix นับแยกตามประเภทสินค้า นับซ้ำโครงการ)

• โครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ
• โครงการบ้านแฝด 2 โครงการ
• โครงการทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ
• คอนโดมิเนียม 2 โครงการ

รวมจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้นในปี 2564 ทั้งหมด 87 โครงการ

เป้าหมายยอดขายในปี 2564 บริษัทตั้งเป้ายอดขาย (Booking) รวม 28,000 ล้านบาทและยอดโอนกรรมสิทธิ์มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตที่ขายในปี 2564 เท่ากับ 7.0 ล้านบาท (ปี 2563 ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต 7.5 ล้านบาท)

สำหรับสัดส่วนของยอดขาย ในปี 2564 พิจารณาตามมูลค่า จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย มีสัดส่วน ดังนี้

 • บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 78%
 • ทาวน์เฮ้าส์ 13%
 • คอนโดมิเนียม 9%
  (รายละเอียดตามตารางข้างต้น)ในส่วนของแผนการลงทุนในการซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ในทำเลต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด งบประมาณรวม 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้การพิจารณาซื้อที่ดิน บริษัทจะพิจารณาทำเลที่สามารถนำมาพัฒนาโครงการได้ทันทีและมีศักยภาพที่ดี

12 โครงการใหม่ Land & Houses ปี 2564

 1. anya ราชพฤกษ์-นครอินทร์
 2. indy 4 บางนา กม.7
 3. มัณฑนา ราชพฤกษ์-นครอินทร์
 4. indy 5 บางนา กม.7
 5. Ease 3 พระราม 2
 6. inizio 4 ปิ่นเกล้า-วงแหวน
 7. Villaggio 2 ศรีนครินทร์-บางนา
 8. Villaggio สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ
 9. ชัยพฤกษ์ บางนา กม.15
 10. indy 2 บางนา-รามคำแหง 2
 11. พฤกษ์ลดา กาญจนาภิเษก 345
 12.  North 7 เชียงใหม่