มัณฑนา สีวลี Refresh แบรนด์ โลโก้ ใหม่

มัณฑนา สีวลี บ้านเดี่ยวสองแบรนด์จาก Land & Houses ปรับโลโก้ใหม่ ให้ภาพลักษณ์ดูสดใหม่ขึ้น โดยโครงการมัณฑนาปรับ Font ตัวหนังสือให้ดูเป็นแบบไทย Modern มีความคมและมีความโค้งของหัวอักษร ส่งผลให้ภาพลักษณ์ดูพรีเมี่ยมมากขึ้น เหมาะสำหรับตลาด 5 – 7  ล้านบาท ในขณะที่สีวลีปรับให้ดูอ่อนลงเด็กลง ตัวหนังสือมีความอ่อนช้อยแบบไทย Conservative ใช้กับโครงการระดับ 4 – 6 ล้านบาท รวมทั้งหมด 13 โครงการครับ