“จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” โดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ตอกย้ำจุดแกร่ง “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” สร้างนวัตกรรมผสานแนวคิด “Integrated Healthcare” การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ และ “Tailor-made Medicine”แผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล มอบที่สุดแห่งการดูแลสุขภาพในทุกมิติอย่างครบวงจรให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยได้ วาเมด เฮลท์แคร์ เซอร์วิสเซส ที่ปรึกษาด้านบริการและการบริหารอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพระดับโลกจากออสเตรียร่วมวางระบบ ภายใต้การปฏิบัติการโดยบุคลากรของธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์  โครงการ  จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เผยว่า “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณแห่งนี้ คือผลผลิตจากการต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเฮลท์แคร์ที่ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป สั่งสมมากว่า 40 ปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ‘เมืองใหม่’ ภายใต้การดูแลงานของกลุ่มธนบุรีจะเป็นการบูรณาการทั้งในด้านที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ”

“เมื่อเริ่มย่างเข้าสู่วัยเกษียณ การจะหาสถานที่สักแห่งเพื่อเป็นที่พึ่งสำหรับฝากชีวิตไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนไทยมีแนวโน้มสร้างครอบครัวเดี่ยวและครองโสดกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มธนบุรีจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการจัดสร้างเมืองที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตั้งแต่การป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ไปจนถึงการดูแลสุขภาพในระยะยาว หรือที่เรียกว่า “Integrated Healthcare” ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่ ไม่เน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ออกแบบได้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตนอกบ้านที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและไลฟ์สไตล์  รวมถึงการเข้าไปดูแลและเยียวยาในเรื่องจิตใจของผู้สูงอายุ”

“การดูแลรักษาสุขภาพภายในโครงการของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จะเน้นในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อให้สามารถค้นพบสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ล่วงหน้าหรือพบตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น โรคที่เกิดจากการติดเชื้อง่ายเนื่องจากร่างกายอ่อนแอและภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงมีบริการดูแลพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกด้วย ที่สำคัญที่สุดคือ เนื่องจากมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน การรักษาด้วยยาหรือวิธีการทางการแพทย์ต่างๆ จึงแสดงผลออกมาไม่เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถหยุดโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างตรงจุด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้จึงใช้แผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลหรือ Tailor-made Medicines มาใช้ในการรักษาเป็นหลัก โดยนำเอาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการวิเคราะห์หาวิธีการรักษาและการให้ยาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล”

มร. คริสตอฟ ไวกึล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาเมด เฮลท์แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากประสบการณ์กว่า 30 ปีที่เราได้มีโอกาสเข้าไปบริหารจัดการสถานประกอบการด้านสุขภาพหลายแห่งในยุโรป โดยมีพันธมิตรจำนวนมากที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์ทั้งในประเทศออสเตรียและเยอรมนี เราจึงพร้อมจะนำความเชี่ยวชาญนี้มาช่วยบริหารจัดการโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้สมบูรณ์ กลายเป็นเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญทั้งในด้านการวางแผนอนาคตหลังเกษียณและในด้านการลงทุนที่คุ้มค่า”

“การร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปในครั้งนี้ วาเมดได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนบริการทางการแพทย์ในโครงการ นับตั้งแต่การสนับสนุนด้านการออกแบบสถานที่เพื่อให้สถาปนิกปรับแบบออกมาได้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย  การให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมมาตรฐานการดูแลผู้อยู่อาศัยในโครงการ กระบวนการบริการทางการแพย์และสุขภาพ เช่น งานกายภาพบำบัด งานวินิจฉัยโรค ไปจนถึงความเพียงพอของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยทั้งนี้ทั้งนั้น การดำเนินการทั้งหมดจะต้องดำเนินอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้”

นายบรรณา เลิศบรรณพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฎิบัติการ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่า “หลังจากที่โครงการได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุในไทยแล้ว ก็นำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ขึ้นมาได้สำเร็จ โดยโครงการนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยประกอบไปด้วยหัวใจของความเป็นที่สุดในทุกๆ ด้าน คือ ที่สุดแห่งสังคมคุณภาพผ่านการให้ การรับ และการแบ่งปัน ที่สุดแห่งประสบการณ์ใช้ชีวิตที่เหนือระดับ ที่สุดแห่งการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สูงวัย ที่สุดแห่งความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย ที่สุดแห่งการออกแบบ Universal Design รองรับผู้สูงวัยอย่างแท้จริง ที่สุดแห่งการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ และที่สุดแห่งความคุ้มค่าของการลงทุน”

“เราไม่ได้ดูแลเพียงแค่เรื่องคุณภาพเท่านั้น สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด คือการให้บริการที่ถูกออกแบบหลากหลายมิติ เพื่อให้เข้าถึงความต้องการทุกคน โดยคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างเฉพาะบุคคล  ซึ่งเรามุ่งเน้นการบริการประทับใจเหนือความคาดหมาย เป็น wow experience ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน โดยยึดหลัก 4 ประการคือ บริการที่เป็นเลิศจากพนักงานได้ถูกฝึกอบรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับผู้สูงวัยและสมาชิกครอบครัว ทำให้มีความเข้าใจในความต้องการที่แตกต่าง มีความละเอียดอ่อน และเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด  เพื่อเติมทุกความต้องการของผู้สูงวัยและครอบครัว ทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมาย และมีคุณค่าแห่งความสุข ความไว้วางใจจากผู้สูงวัยและครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเรา ผู้สูงวัยและครอบครัว สามารถใช้ชีวิตเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริงในบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากมาย เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบของพวกเขา เพราะสังคมคุณภาพแห่งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และสามารถแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ความสุขให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย ทีมงานมืออาชีพ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากกลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และทีมงานมืออาชีพระดับโลก ที่มีความเข้าใจทุกความต้องการของผู้สูงวัยและครอบครัว พร้อมดูแล ให้คำปรึกษา ด้วยคำมั่นสัญญาที่พร้อมบริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ ความสุภาพ นอบน้อม และความใส่ใจ เพราะท่านคือคนสำคัญที่สุด เรา ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และส่งมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส เพื่อให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ประทับใจที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลใส่ใจของพนักงาน ความสะอาด ความปลอดภัย กิจกรรมที่ท่านโปรดปราน รสชาติอาหารสุดอร่อยที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน รวมทั้งโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพราะความพึงพอใจผู้อยู่อาศัย คือความสำเร็จของเรา

ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงได้ทำการเฟ้นหาและคัดเลือกพันธมิตรที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมของกลุ่มธนบุรีมาร่วมงานกับเราเพื่อตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ นอกเหนือจากวาเมด เฮลท์แคร์ เซอร์วิสเซสแล้ว โครงการยังได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมอย่าง Thomson Adsett, Shma ,Openbox Architects และCIRA อีกด้วย”

นางฐิตารี อยู่วิทยา  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวเสริมว่า “ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมของคนสูงวัยหรือ Aging Society อย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้จึงพัฒนาเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณขึ้นมา เพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยความโดดเด่นของโครงการนั้นอยู่ที่ประเด็นของ Healthcare ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มธนบุรีมาเป็นเวลานาน และด้วยความที่โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้เป็นโครงการที่นำเอาแนวคิดการดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการหรือ Integrated Healthcare และแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลมาใช้อย่างเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรกในเมืองไทยก็ทำให้โครงการนี้เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง”

“เนื่องด้วยแนวคิด Integrated Healthcare ที่เป็นรากฐานของการจัดสร้างโครงการ ทางผู้พัฒนาจึงได้ทำการผสานแนวคิดการดูแลคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ของผู้สูงวัยในทุกช่วงชีวิต ผนวกให้เข้ากับที่พักอาศัย(Active living) ที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัยของผู้อาศัย และอาคารสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ(Aged Care & Nursing Home)  ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณและวัยทำงานที่ใส่ใจในสุขภาพและวางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาว”

“ด้วยจุดเด่นของการสร้างเมืองที่มุ่งเน้นทั้งในด้านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มีเพื่อน มีสังคม ในสังคมคุณภาพ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ ไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  การออกแบบ ศักยภาพในการลงทุน เนื่องจากความกังวลของผู้สูงอายุ คือความเหงา ซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพ ดังนั้นด้วยแนวคิดที่กล่าวมาจึงทำให้โครงการของเราได้รับการตอบรับที่ดีมาก สามารถทำยอดขายได้เกือบ 200 ยูนิต หลังจากเปิดตัวโครงการได้ไม่นาน นอกจากนี้ ปัจจุบันความต้องการของกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น จึงมั่นใจว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ดีในเวลาที่เหมาะสม”