ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยถือว่ามีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด สืบเนื่องจากการขยายตัวของเมืองและการเติบโตด้านประชากรทำให้มีนักลงทุนจากหลายๆ ประเทศสนใจเข้ามาเยอะขึ้น

เช่นเดียวกับ IQI บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย และได้ฤกษ์เปิดสำนักงานใหญ่แห่งแรกในกรุงเทพ เมื่อปลายเดือน ม.. ที่ผ่านมา

Kashif Ansari, Group CEO  ของ  IQI เปิดเผยถึงมุมมองต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยว่า “ไม่ใช่แค่ในภาคอสังหา แต่เรามั่นใจในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย  และเชื่อว่าภายในไม่กี่ปี ไทยจะเป็นศูนย์กลางในการลงทุนของอาเซียน ซึ่ง IQL เป็นบริษัทระดับโลก ที่มีตัวแทนอยู่ใน 14 ประเทศ โดยเราสามารถเป็นสื่อกลางในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร”

IQI Thailand จะบริหารงานโดย  สมศักดิ์ ชุติศิลป์ ซึ่งเขาได้ให้ความเห็นเกี่ยวตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยว่าภาวะเศรษฐกิจในเมืองไทยค่อนข้างไปในทิศทางที่ดี และถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุน โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเราเชื่อว่าด้วยฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ IQI จะเข้ามาเสริมในจุดนี้ ทั้งตลาดคนหาบ้านในเมืองไทย ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่ต้องการกระจายเงินลงทุน”

“นอกจากนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการลงทุนด้านอื่นๆ ของประเทศไทย ยังคงโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ถือเป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาประเทศ”

สำหรับทิศทางในอนาคตของ IQI เบื้องต้นคือการขยายสาขาไปทั่วประเทศ และตั้งเป้าที่จะก้าวสู่ บริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร