Golden Land – คุณภวรัญชน์ อุดมศิริ กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาโครงการทาวน์โฮม และนีโอ โฮม บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ (คนกลาง) รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 รางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 10 อันดับ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งโกลเด้นแลนด์ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้เป็นผลงานจาก โครงการ โกลเด้น นีโอ และ โกลเด้น ซิตี้ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากมูลค่าโครงการก่อสร้าง โครงการคำนึง ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 จัดโดย BCI Asia ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลของธุรกิจก่อสร้าง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และ FuturArc Journal ใน ไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และเวียดนาม งานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562