20131008_FYI Center Day view

Golden Land  เดินหน้าก่อสร้างอาคารสํานักงานคอนเซ็ปต์ใหม่ มูลค่า 5,000 ล้านบาท มุมถนน รัชดาภิเษก-พระราม 4 ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการ FYI CENTER– For Your Inspiration Workplace ยิ้มรับข่าวดี “ไทยพาณิชย์” ไฟเขียวสินเชื่อสนับสนุนโครงการ ล่าสุดแต่งตั้ง “ไทยโอบายาชิ” เป็นผู้รับเหมาหลักดูแลงานก่อสร้าง มั่นใจแล้วเสร็จต้นปี 59

DSCN5210

ธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่า ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทที่ตั้งเป้าขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนํา 1 ใน 10 ของประเทศ จึงได้กําหนดกลยุทธ์การสร้างรายได้ทั้งจากการขายโครงการแนวราบและรายได้จากค่าเช่าระยะยาว  FYI Center จึงเป็นโครงการแรกที่อยู่ในแผนการพัฒนาอาคารสํานักงานของบริษัทในทันที

20140530_concept_FYI_no led screen

ล่าสุดทางบริษัทฯ ได้ประกาศผนึก บริษัท นันทวัน จํากัด (ไทยโอบายาชิ) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําในการก่อสร้างระดับโลก โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นงานที่มีคุณภาพสุดยอด จึงได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ FYI Center เพื่อรับผิดชอบดูแลงานงานก่อสร้าง หลังได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินระดับต้นของประเทศเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนการก่อสร้างโครงการแต่เพียงผู้เดียว

over view

ทั้งนี้ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace อาคารสํานักงานจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 9 ไร่ มุมถนน รัชดาภิเษก – พระราม 4 ประกอบด้วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นอาคารสํานักงาน 12 ชั้นและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จํานวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 90,000 ตารางเมตร โรงแรมมาตรฐาน (Budget Hotel) จํานวน 239 ห้อง 14 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 10,000 ตารางเมตร จํานวน 1 อาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาแบรนด์โรงแรมที่จะเข้ามาบริหาร

20131008_FYI Center Night view  map

FYI Center พัฒนาภายใต้คอนเซปต์ ธุรกิจผสานความคิดสร้างสรรค์ (Business+Creative) โดยคัดสรรฟังก์ชั่นและสภาพแวดล้อมที่จุดประกายแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ด้วยตําแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจสีลม-สาทร-อโศก เดินทางสะดวกเนื่องจากติดรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการมีเอกลักษณ์ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและนวัตกรรมการออกแบบ ล้ําสมัย ร่มรื่น ด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ ส่งเสริมแรงบันดาลใจด้วยสวนเบญจกิติให้สามารถพักผ่อน และออกกําลังกายแบบใกล้ชิดธรรมชาติ สะท้อนถึงภาพลักษณ์บริษัทที่ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้กับเหล่าบริษัทชั้นนําที่จะมาเช่าพื้นที่ในอนาคต

DSCN5216

ภิมลภา สันติโชค ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมีความเชื่อมั่นในโกลเด้นแลนด์ และทีมงานซึ่งจะสามารถพัฒนาโครงการตามคอนเซปท์และภายในกรอบเวลาที่วางไว้ ด้วยคอนเซปท์โครงการที่โดดเด่น ทําเลที่มีศักยภาพดีเยี่ยม รวมถึงพันธมิตรชั้นนําต่างๆ ที่โกลเด้นแลนด์ ได้เลือกมาร่วมพัฒนา FYI Center ให้เป็นสุดยอดโครงการที่สร้างความแตกต่างให้กับวงการอาคารสํานักงานของเมืองไทย ธนาคารจึงให้ความไว้วางใจที่จะสนับสนุนด้านเงินลงทุนครั้งนี้ เพื่อให้ทางโกลเด้นแลนด์ใช้ในการพัฒนา FYI Center ดังเช่นโครงการในอดีตที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุน ด้วยดีเสมอมา

DSCN5252

สมพงษ์ จินตวงศ์วานิช กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท นันทวัน จํากัด กล่าวแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้รับเหมาหลักของ  FYI Centerในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ รู้สึกภูมิใจที่โกลเด้นแลนด์ เล็งเห็นศักยภาพของเรา และมอบหมายให้เราดูแลเรื่องงานก่อสร้างโครงการอาคารสํานักงานจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจคอนเซ็ปต์ใหม่นี้ นับเป็นอีกครั้งที่ได้มาร่วมงานกับทีมผู้บริหารของโกลเด้นแลนด์ หลังจากเคยร่วมกันมาจาก Park Venture Ecoplex โดยไทยโอบายาชิได้เตรียมทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะดําเนินการก่อสร้างอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้  FYI Center ก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพระดับสากล ดังเช่นผลงานการก่อสร้างระดับโลกที่เราเคยดําเนินการผ่านมาและเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอย่างแน่นอน

DSCN5253