นายวรเดช ศิวเตชานนท์ อดีตผู้บริหาร บจ. อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) เผยว่า ได้ร่วมทุนกับ APAC Realty ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ภายใต้ บจ. อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) และดำเนินการโครงสร้างใหม่ในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ ด้วยระบบใหม่ภายใต้โปรแกรม ERA Mega-Franchise System

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสมาชิกและมีการวางแผนเพื่อยกระดับไปสู่การดำเนินการ ในรูปแบบของ “Mega-Broker Franchise System” อย่างเต็มตัว เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจนักขายและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้รับความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกิด   ขึ้นเป็นจำนวนมาจึงส่งผลให้มีการแข่งขันสูงกว่าในช่วงที่ผ่านมาจึงทำให้ผู้ให้บริการสำหรับเครือข่ายต่างๆต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ซึ่ง ERA เป็นเครือข่ายแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 1993 ด้วยบริษัทสมาชิกแฟรนไชส์ 30 สาขาและตัวแทนขายกว่า 2,000 คน   ทั่วประเทศ ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 26 และERAก็ยังคงพัฒนารูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ อย่างยิ่งได้รับความไว้วางใจจาก APAC Realty Singapore

ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแล้วยังเป็นผู้สนับสนุนในด้าน I.T. และการฝึกอบรมต่างๆในทุกระดับอีกด้วยปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันของผู้ที่อยู่ในธุรกิจก็คือการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ รวมถึงเรื่องของความมั่นคงในอาชีพของพนักงานในส่วนต่างๆ อีกทั้งยังต้องพัฒนาองค์กร เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการคือ การนำระบบแฟรนไชส์ที่สามารถครอบคลุมเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ และในปีนี้ ERA ก็ได้พัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ “Mega Broker Franchise System” เป็นระบบแฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์และฝึกอบรมเพื่อให้บริษัทสมาชิกมีความพร้อมในตัวเองอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะขยายงานเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทางการตลาดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ยังสามารถแข่งขันได้ในทุกๆรูปแบบ

ประกอบกับโปรแกรมการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและระบบ CRM ที่ได้รับความยอมรับอย่างยิ่งในประเทศสิงคโปร์ ระบบใหม่ของ ERA นี้มีรูปแบบการวัดผลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายในการดำเนินการ ไม่เพิ่มภาระให้แก่สมาชิก เพราะทุกระบบ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจเป็นหลัก และที่สำคัญที่สุดก็คือ โปรแกรม   “You + ERA… A Real Match” หรือ โปรแกรม “1,000..100…10”

  • ERA รับสมาชิกใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน 1,000 คนและเราจะสอนให้จนทำงานเป็น
  • ERA รับสมาชิกใหม่ที่มีประสบการณ์และต้องการเพิ่มรายได้เป็น 2 เท่าในปีนี้ จำนวน 100 คน
  • ERA ยินดีรับสมาชิกในรูปแบบนิติบุคคล 10 บริษัท เพื่อช่วยวางแผนงาน ขยายงานและเพิ่มรายได้

ทั้งนี้โปรแกรมต่างๆจะเริ่มรุ่นแรกในเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้บริษัทขอเน้นย้ำว่าทุกรายการขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจของทุกท่าน โดยค่าสมาชิก เริ่มต้นที่ 2,000 บาท เป็นต้นไป