พิธีเปิดโรงไฟฟ้า

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ (ที่ 6 จากซ้าย) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่ 5 จากซ้าย) นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 1 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องให้พิธีเปิด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ECF Tornado Energy อย่างเป็นทางการ ซึ่ง บริษัท อีซีเอฟโฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท (ECF) เข้าถือหุ้น 51% ใน ECF Tornado Energy GK นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นและชาวไทยรวมกัน 49% โดยโรงไฟฟ้ามีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.5 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ เมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้