ช่วงนี้คงไม่มีอะไรเป็นประเด็นร้อน เท่ากับดีลระหว่าง CPN กับเครือดุสิตธานี ที่จะร่วมพลิกโฉมที่ดินบริเวณหัวมุมพระรามสี่ ให้เป็น Mixed-Use จัดเต็มทั้ง โรงแรม เรสซิเดนส์ อาคารสำนักงาน และ ห้างสรรพสินค้า มูลค่ารวมกว่า 36,700 ลบ.

แม้ว่ารายละเอียดต่างๆ จะยังไม่มีความชัดเจนมากนักล่าสุดทาง Dusit Thani ก็ได้ออกมาแจ้งออกมาว่าจะเปิดดำเนินการโรงแรมจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561 และไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน แต่อาจหางานที่เหมาะสมให้ทำระหว่างที่ปรับปรุงพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีจดหมายจากทีมผู้บริหาร ชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ขอบคุณสำหรับคำถามและความสนใจในโครงการ ตอนนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เพิ่งดำเนินการเรื่องการลงนามสัญญากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เรียบร้อย เพื่อต่อสัญญาการเช่าที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและพระราม 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพต่อไปอีก 30 ปี และได้รับสิทธิในการเช่าที่ดินต่อเนื่องอีก 30 ปี และให้ระยะเวลาก่อสร้างอีก 7 ปี รวมเป็นทั้งหมด 67 ปี โดยได้รับความกรุณาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ดุสิตธานีเช่าที่ดินเพิ่มจาก 19 ไร่ เป็น 24 ไร่ ทำให้สามารถมีทางเข้าออกได้สามถนน ได้แก่ ถนนพระราม 4 ถนนสีลม และถนนสาทรซึ่งทะลุผ่านทางซอยศาลาแดง ทั้งนี้ เรากำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาแผนพัฒนาโครงการ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราสามารถบอกได้ในวันนี้ก็คือ เรามีแผนที่จะพัฒนาและยกระดับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ พร้อมจับมือกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบผสมขนาดใหญ่ (mixed-use)  ซึ่งจะประกอบไปด้วย โรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก และมุ่งเน้นในเรื่องการมอบพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญของโครงการ และพร้อมประกาศให้ทราบภายในช่วงกลางปีนี้

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะยกระดับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลยิ่งขึ้น และยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดุสิตธานี  พร้อมกับยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานออก โดยได้เตรียมแผนโครงการต่างๆ ในการทำงานให้แก่พนักงานในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโครงการใหม่ดังกล่าว 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติจนถึง 30 มิถุนายน 2561 (กลางปีหน้า) หลังจากนั้น ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 พนักงานทุกคนจะยังมีงานทำเหมือนเดิม โดยกระจายไปทำงานยังส่วนต่างๆ

 

สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มีขนาดที่ดินประมาณ 23-2-2.72 ไร่ โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวมระยะเวลา 60 ปี (ซึ่งมีแผนพัฒนาและยกระดับโรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ) โดยมีระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Grace Period) ระหว่างก่อสร้าง 7 ปี และจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง CPN และ DTC เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาง CPN จะเข้าลงทุนร่วมกับ DTC ในบริษัทร่วมทุน 3 บริษัท และจัดตั้ง 1 บริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย CPN ได้แก่

  1. บริษัท วิมานสุริยา จำกัด (HRRJV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโครงการโรงแรม เรสซิเดนซ์ และโครงสร้างอาคารศูนย์การค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าช่วงที่ดินจาก DTC เพื่อพัฒนาและประกอบธุรกิจโรงแรมและเรสซิเดนซ์ รวมทั้งก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (Bare Shell)ของศูนย์การค้า (DTC เป็นผู้เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (CPB) ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ) โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 40:60
  2. บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (REJV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโครงการศูนย์การค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าโครงสร้างอาคารศูนย์การค้าจากบริษัท วิมานสุริยา จำกัด ดำเนินการตกแต่ง และประกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 85:15
  3. บริษัท พระราม 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (OJV) มีวัตถุประสงค์สำหรับเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าหลักกับ CPB ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 90:10
  4. บริษัท ศาลาแดง พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Office Co.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าช่วงที่ดินจาก บริษัท พระราม 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาก่อสร้างและประกอบธุรกิจสำนักงาน โดย CPN จะถือหุ้นทั้งหมด