นับเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ที่ BTS เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า แม้ว่าจะเกิดความล่าช้าในการเดินรถอยู่บ้าง แต่…ก็ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเลยซักครั้ง สงสัยกันบ้างมั้ยค่ะ ว่าเป็นเพราะอะไร?

Think of Living มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน BTS Open House ซึ่งทางทีมผู้บริหารก็ได้ชี้แจ้งให้ฟังว่า หัวใจหลักในการเดินรถคือ ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ระบบรถไฟฟ้า BTS ทั้งหมดขึ้นตรงกับศูนย์ควบการเดินรถ เมื่อมีจุดใดจุดหนึ่งเกิดความผิดพลาดจะสามารถรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เช่น หากประตูรถเกิดข้อขัดข้องระบบก็จะสั่งให้ยกเลิกการเปิดใช้ประตูบานนั้นๆ หรือหากมีปัญหาร้ายแรงกว่าระบบก็อาจจะสั่งให้ระงับการเดินรถ และต้องย้ายผู้โดยสารออกไปยังรถขบวนใหม่ ก่อนจะลากจูงรถที่มีปัญหาสู่โรงซ่อมซึ่งบางครั้งทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินรถไปบ้าง

ปัจจุบัน BTS มีผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงวันทำงานประมาณ 810,000 คน/วัน ซึ่งสถิติสูงสุดที่ทำได้คือ 910,000 คน/วัน และเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการสั่งซื้อรถไฟใหม่เพิ่มอีก 46 ขบวน เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ