BTS เผยบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เพื่อให้รถไฟฟ้าทั้งสาย รองรับผู้โดยสารที่สูงทะลัก 800,000 เที่ยวคนต่อวันให้สะดวก ปลอดภัย ขณะที่จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งระบบในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีเพียง 6% ในขณะที่เมืองใหญ่ในเอเชียอย่างโตเกียว ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีสัดส่วนสูงสุดถึง 46%

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบีทีเอส มีรถไฟฟ้าที่ออกวิ่งให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้น 52 ขบวน จำนวนสถานีที่ให้บริการทั้งระบบ 35 สถานี มีระยะทางที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 38.1 กิโลเมตร รองรับผู้โดยสารเฉลี่ย 800,000 เที่ยวคนต่อวัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าจำนวนผู้โดยสารที่จะใช้รถไฟฟ้าทั้งระบบในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะขยายตัวได้อีกมาก เป็นไปในทิศทางเดียวกับเมืองใหญ่ จากปัจจุบันการโดยสารรถไฟฟ้าของคนกรุงเทพมีสัดส่วนประมาณ 6% เท่านั้นเมื่อเทียบกับการเดินทางในภาพรวม ขณะที่เมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 36%              เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 46% และสิงคโปร์ 40%

BTS มีนโยบายเข้มงวดต่องานซ่อมบำรุง ให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัย โดยในแต่ละวันขบวนรถไฟฟ้าของบีทีเอสออกวิ่งถึง 19.40 ชั่วโมง หรือเกือบ 20 ชั่วโมงต่อวัน แต่งานซ่อมบำรุงต้องทำตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน เพราะรถไฟฟ้าของเราไม่มีวันหยุดให้บริการ ทำให้ตลอด 18 ปีที่เปิดให้บริการบีทีเอสไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแม้แต่ครั้งเดียว

“นอกจากการซ่อมบำรุงตามกำหนดการ ที่มีอยู่เป็นประจำและต่อเนื่องแล้ว ในระหว่างวันรถทุกขบวนจะได้รับการตรวจเช็คทุกครั้งที่เข้ามาจอด รวมถึงก่อนออกไปวิ่งให้บริการ ส่วนในเวลากลางคืนที่รถหยุดให้บริการแล้ววิศวกรของบีทีเอสจะต้องตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ตัวรถ ราง สถานี โรงจอดและซ่อมบำรุง รวมถึงศูนย์ควบคุมการเดินรถ นั่นหมายความว่าหลังจากที่รถไฟฟ้าบีทีเอสส่งผู้โดยสารถึงบ้านแล้ว เมื่อคุณเข้านอนในตอนกลางคืน บีทีเอสยังคงทำงานเพื่อให้รถของเราพร้อมให้บริการผู้โดยสารในวันถัดไป”

สำหรับรถไฟฟ้าขบวนใหม่ ที่บริษัทฯ ได้สั่งซื้อไปแล้วรวมทั้งสิ้นอีก 46 ขบวน จำนวน  ตู้โดยสาร 184 ตู้ ยังอยู่ระหว่างการรอรับมอบ โดยจะทยอยรับมอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีนี้ จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งหากรับมอบรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วจะทำให้บีทีเอส มีขบวนรถไฟฟ้าทั้งระบบรวม 98 ขบวน จำนวน 392 ตู้  เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น ในเส้นทางส่วนต่อขยาย สายสีเขียวใต้  (จากสถานีแบริ่ง ไปสมุทรปราการระยะทาง 13 กม. ) และส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (จากสถานีหมอชิต  ไปคูคต ระยะทาง 18 กม.) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ กว่า 18 ปี ที่เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า จะพัฒนาการให้บริการ ให้เกิดประสิทธิภาพให้ดีขึ้นต่อไป