BTS รถไฟฟ้าคันใหม่

BTS ได้นำขบวนรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ EMU – B3 ที่ได้รับมอบ จากบริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิลส์ ทยอยขึ้นทดสอบระบบการเดินรถ ตั้งแต่สถานีห้าแยกลาดพร้าว รวมไปถึง 4 สถานีใหม่ ได้แก่สถานีสถานีพหลโยธิน24 (N10) สถานีรัชโยธิน (N11) สถานีเสนานิคม (N12) และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต ขณะนี้การก่อสร้างงานโยธาและการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะนำรถขบวนใหม่ขึ้นทดสอบความพร้อมการเดินรถในสภาพแวดล้อมเสมือนการให้บริการจริงก่อนนำมาให้บริการ โดยจะทดสอบตลอดทั้งวัน เพื่อเตรียมนำมาให้บริการประชาชนพร้อมกับการเปิด 4 สถานีใหม่ ภายในเดือนธันวาคมนี้ และเพื่อรองรับผู้โดยสารในอนาคตที่จะมีมากขึ้นหลังมีการขยายเส้นทางการให้บริการไปจนถึงสถานีคูคต ที่จะเปิดภายในปลายปี 2563 นี้


นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการส่งมอบขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 46 ขบวน ขณะนี้ขบวนรถจากบริษัทซีเมนส์ จำกัด จำนวน 22 ขบวน ได้รับมอบครบทั้งหมดแล้ว และนำมาให้บริการประชาชนอยู่ขณะนี้ ส่วนขบวนรถที่มาจากบริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิลส์ จำนวน 24 ขบวน ขณะนี้รับมอบแล้วจำนวน 11 ขบวน เหลืออีก 13 ขบวน จะส่งมอบแล้วเสร็จภายในมีนาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีขบวนรถไฟฟ้าที่สามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสาร รวมทั้งหมด 98 ขบวน (392 ตู้) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเดินรถสูงสุด