Sathorn_Station_(Bangkok_BRT)นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด  เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ กรุงเทพมหานครจะปรับอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ โดยเก็บในอัตราตามโซนของการเดินทาง ดังนี้

  • โซนที่ 1 จากสถานีสาทร (B1) ถึง สถานีวัดด่าน (B6) จำนวน 6 สถานี กำหนดอัตราค่าโดยสาร 5 บาท
  • โซนที่ 2 จากสถานีวัดด่าน(B6) ถึง สถานีราชพฤกษ์ (B12) จำนวน 6 สถานี กำหนดอัตราค่าโดยสาร 5 บาท (แต่ในกรณีที่เดินทางข้ามโซน จะคิดอัตราค่าโดยสาร 10 บาท)

Bangkok_BRT_2277

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมกับผู้โดยสารที่เดินทางระยะสั้น ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อ 29 พฤษภาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ(BRT) แล้ว 36 ล้านเที่ยวคน

ที่มาข่าว: ประชาชาติ 

awards banner_Event banner